Taotraining banner

Wat is transformatieseksualiteit?

De drie sporen van seksuele kung fu

Wat heeft seksualiteit te maken met gezondheid, bewustzijn en spiritualiteit? Veel, en zeker meer dan de meeste mensen denken! Seksuele energie is een belangrijke sleutel tot een lang en vitaal leven en dé stuwende kracht onder de processen van bewustzijnsgroei en -ontwikkeling.

Als er één succesfactor is die de mate bepaalt waarin je je kunt ontwikkelen tot een wijze man of vrouw, dan is dat wel in hoeverre je je eigen seksuele energie beheer(s)t. Want zowel hoe seksueel veilig je bent, als hoe vitaal, staat daarmee in direct verband en bepaalt hoe voorspoedig en duurzaam je voortgang op de weg naar Wijsheid zal zijn.

Seksuele veiligheid

Een natuurlijk gevolg van het proces van bewustzijnsontwikkeling is dat je meer invloed en macht krijgt. Daar veilig – verantwoord – mee om kunnen gaan vraagt om het leren sturen van je seksuele energie, in plaats van dat die jou bestuurt.

Zo beschouwd is seksualiteit een oerkracht die zelfs de meest ontwikkelde leraar van zijn troon kan stoten; hoeveel zeer 'bewuste', 'spirituele' mannen en vrouwen zijn al niet in de valkuil van seksueel grensoverschrijdend gedrag gevallen?

Als dat gebeurt, ontstaat wat we bij Taotraining een 'schijntraining' noemen, en wat in de taoïstische traditie 'trainen aan de verkeerde kant van de rivier' heet. Deze valkuil ligt gegarandeerd, vroeg of laat, op ieders pad, en alleen door grip te hebben op je eigen seksuele energie (maar zonder die te onderdrukken!) zul je hem kunnen ontwijken. Of, als je er toch invalt, er relatief snel terug uit kunnen klimmen. 

​Vitaliteit

Seksuele energie kun je ook leren transformeren – naar nieuwe levenskracht. Zo beschouwd is seksuele energie de sleutel tot meer vitaliteit. Dit is het eerste grote geheim van de Interne Alchemie en één van de stukken puur goud die Taotraining terug wil brengen in onze cultuur: hoe seksuele energie getransformeerd kan worden in nieuwe vitaliteit, je letterlijk energieker voelen, voller in het leven staan.

Voor een taoïst is dit al meer dan voldoende reden om de eigen seksuele energie te leren transformeren. Maar er is méér: de vitaliteit die daardoor ontstaat, kun je ook heel goed gebruiken voor een gezond en duurzaam proces van bewustzijnsgroei en -ontwikkeling.

Veel mensen zijn zich er niet van bewust, maar aan de training van je bewustzijn (en trouwens ook van je spirituele 'vermogens') en de ervaringen die daarbij horen hangt vaak een prijskaartje: ze kosten best wat levenskracht. En eerder véél dan weinig. Wil je dus dat deze processen op de lange termijn niet ten koste gaan van je gezondheid en vitaliteit, dan vraagt dat om het vermogen om je levenskracht te vermeerderen.

Stuwing

Daar komt nog bij dat de levenskracht kan fungeren als een letterlijk stuwende kracht onder jouw proces van zelfontwikkeling. Want als je vroeg of laat over een surplus aan levenskracht beschikt – meer dan je nodig hebt voor je eigen gezondheid en vitaliteit – dan wordt 'stuwing' in jou actief.

Stuwing is (of als je ouder bent dan 28: wás) de motor onder jouw aanwezigheid in de werkelijkheid.

Het is de constructieve natuurkracht die maakt dat een bevruchte eicel
zich kan ontwikkelen tot kant-en-klare baby met alles erop en eraan.

De kracht waardoor die baby, nog maar nét geboren,
direct over de buik van de mama naar de borst beweegt, op zoek naar melk.

En dat is pas het begin: want
denk je echt dat een baby 'ambitie' heeft om te lopen,
of het 'ideaal' om te praten?

Nee, de hele ontwikkeling van dat kleine wezentje wordt gedreven door 'stuwing'.
Hij kan gewoon niet anders,
wordt letterlijk voortgestuwd
door een natuurkracht,
groter dan zichzelf,
die maakt dat hij een natuurlijke drang heeft
om te groeien,
zich te ontwikkelen,
autonomie te verwerven,
de wereld in te trekken en te ontdekken
te leren en lief te hebben,
de paringsdans te dansen & zich voort te planten,
totdat, rond zijn 28e, de stuwing die papa en mama hadden meegegeven helemaal is 'opgebruikt',
de geboorte nu pas écht voltooid.

Daar staat dan een volwassen man (of vrouw, natuurlijk),
klaar om...
te beginnen met sterven.

De motor stopt met draaien,
want de brandstof is op,
zijn 'taak’ die Moeder Natuur hem heeft gegeven voltooid,
zijn 'functie' vervuld.
Nu verandert constructie in destructie,
begint de aftakeling,
de 'crash-landing in de kist'.

Tenzij...
je deze natuurkracht in jezelf leert cultiveren,
de onbetwiste bron ervan - je seksualiteit! - leert aanboren en benutten,
niét voor 'de onsterfelijkheid van de soort' via voortplanting,
maar voor je éigen onsterfelijkheid, via transformatie -
de transformatie van seksuele energie.

Bloemkracht

Voor de taoïstische Interne Alchemisten was het een opwindende vraag:

Als seksuele energie het vermogen heeft
om nieuw leven te creëren en dat 28 jaar de werkelijkheid in te 'lanceren'…

Wat is dan de potentie als je deze kracht in en voor jezelf leert gebruiken?

Als je er geen (of: niet alleen) kinderen mee maakt, maar deze energie (ook) inzet
als brandstof voor… het leven van je eigen leven?

We weten in onze cultuur niet meer dat we deze motor hebben, noch waar we de brandstof ervoor vandaan kunnen halen.

Dit is een van de grootste redenen waarom we als mensheid niet meer in staat zijn om bij te sturen.

Waarom we onszelf vertellen: 'De planeet staat in brand maar ik weet ook niet meer wat te doen, behalve m'n afval sorteren en biologisch eten...'

Leer je die motor en brandstof echter benutten...

...dan stop je met stapje voor stapje sterven
en word je iedere dag een beetje 'opnieuw geboren'.

...dan ga je vroeg of laat energie - levenskracht - 'overhouden'
voor dingen die je altijd al wilde, maar waar je gewoon 'niet aan toekwam'.

...kortom, dan ga je opnieuw stuwing ervaren,
dezelfde levenslustige drang die jou 'dreef' in je jonge jaren,
je toen deed groeien en bloeien en stralen,
en die jou nu in potentie naar grote hoogte kan brengen,
naar een nieuw toppunt van je bloemkracht,
je 'ambities' en 'idealen' ver voorbij.

Seksuele kung fu

Het moge duidelijk zijn: seksualiteit heeft een veel breder spectrum dan je in eerste instantie zou denken. De opvattingen ‘Seks heeft als doel je voort te planten’ en ‘Seks is voor de lol’ zijn eigenlijk vrij beperkt. Ja, voortplanting en plezier/genot zijn inderdaad twee (belangrijke!) functies van seksualiteit, maar seksualiteit omvat nog zoveel meer!

Bij Taotraining noemen we deze 'andere' kant van seksualiteit - waarin je seksuele energie dus zowel leert sturen (omwille van je seksuele veiligheid) als transformeren (omwille van je vitaliteit) - 'transformatieseksualiteit' of 'seksuele kung fu'. Dit is een taoïstische benadering van seksualiteit waarbij we het potentieel van seksuele kracht onderzoeken, vrijmaken en bewust leren gebruiken, waarbij het uiteindelijke doel bewustzijnsgroei en -ontwikkeling is.

Zoals we hierboven al aanstipten, gaat het hier niet om het onderdrukken, lauw of mak maken van seksuele energie, maar om het vinden van manieren om deze potentiële levenskracht zo goed te leren kennen en op zo’n manier te gebruiken dat we meesters en meesteressen worden over onze seksualiteit en over ons leven.

Van revolutie naar beschaving

De seksuele kung fu zou je kunnen zien als een antwoord op het spanningsveld tussen seksuele onderdrukking enerzijds en seksuele vrijheid anderzijds, iets waar we als cultuur al duizenden jaren mee worstelen. 

Onze cultuur kent pakweg tweeduizend jaar van seksuele onderdrukking. Tot aan de jaren zestig van de vorige eeuw was seksualiteit een taboe en leefden we boven ons middenrif. Onze culturele geloofsovertuiging was dat seksualiteit iets vies en schaamtevols was, iets wat je stiekem deed.

In de seksuele revolutie die volgde bevrijdden we onszelf van dit culturele juk en wierpen we alle vormen van begrenzing af. Dat leek iets goeds, en op veel vlakken was het dat ook. Langzamerhand beginnen we echter te ervaren wat de prijs is van deze seksuele vrijheid: seksuele grenzeloosheid, een seksueel onveilige, pornografische cultuur, een samenleving waarin wordt gejaagd op onze kinderen en waarin we op onze schermen onbeperkt naar jonge meisjes uit Rusland en Azië kunnen kijken.

Deze grenzeloosheid begint nu zulke proporties aan te nemen, dat een tegenbeweging op gang aan het komen is. Sauna’s installeren badkledingdagen. Steeds meer vrouwen dragen tepelverhullende bh’s. Jonge mensen douchen na het sporten met de onderbroek aan. Polen heeft als eerste land in Europa besloten om seksuele voorlichting af te schaffen. Nu onbegrensde seksualiteit schadelijk blijkt te zijn en omdat we een alternatief ontberen, gaan we weer terug naar de andere pool van het spanningsveld, terug richting onderdrukking.

Dat hoeft echter niet zo te zijn, want er IS een alternatief: de seksuele kung fu! In de seksuele kung fu leer je hoe je je eigen seksualiteit begrenst ofwel veilig maakt, zonder deze te onderdrukken. Je leert hoe je seksuele energie ongehinderd kunt laten stromen, zonder dat het grensoverschrijdend ofwel onveilig wordt. We hoeven niet te kiezen tussen 'grenzeloosheid' of 'onderdrukking', want er is een derde optie, door 'vrijheid' en 'begrenzing' te combineren. Wat er dan ontstaat is seksuele wijsheid, ofwel seksuele beschaving.

Het genezen van seksueel trauma, het vrij worden van pornografische fixatie dan wel verslaving en de facilitering daarvan, maar ook het leren stellen en respecteren van grenzen en de ontwikkeling van veiligheid en eerlijkheid binnen seksualiteit - allemaal zijn het aspecten van deze rijke training, die als een rode draad door het curriculum van Taotraining heen loopt.

Mono-cultivatie

Misschien wel het enige wat je vooraf dient te weten over hoe de beoefening van seksuele kung fu er in de praktijk uitziet, is dat het een strikt individuele training is. De overdracht van deze technieken is daarmee 100% veilig en betamelijk; het letterlijke 'trainen' met seksuele energie doe je in de privacy van je eigen slaapkamer, met behulp van ingesproken instructies, en dus nooit met een leraar erbij laat staan in een groep.

In de traditie wordt deze benadering ook wel 'mono-cultivatie' genoemd. Mono-cultivatie wil zeggen dat je je seksuele energie in je eentje (mono), dus zonder partner, leert cultiveren (=vrijmaken, sturen, transformeren, oftewel benutten ten faveure van je vitaliteit en je bewustzijn).

Mono-cultivatie is een min of meer vergeten dimensie van seksualiteit in onze cultuur, maar wordt binnen het taoïsme en ook binnen de traditionele tantra-scholen als onmisbaar gezien. Dit heeft alles te maken met de hoge mate van veiligheid en ontspanning die je dient te ervaren, om de eigen seksuele energie te leren sturen en transformeren.

Om misverstanden te voorkomen: naast deze practice kun je een volstrekt 'normaal' seksleven hebben. En hoewel je de technieken in je eentje traint, zal de beoefening ervan je eventuele relatie - inclusief het seksleven - meestal véél goed doen. Je leert je lichaam beter kennen, je wordt bewuster van je behoeftes, je verlangens en je grenzen. De verbinding tussen hart en hoofd, liefde en seksualiteit wordt sterker en duidelijker. Dit komt niet alleen jezelf ten goede, maar iedereen met wie je contact maakt.

Drie sporen

Hoe de praktijk van de seksuele kung fu er verder uitziet, laat zich het beste uitleggen middels een schets van de drie verschillende manieren waarop je transformatieseksualiteit kunt beoefenen. Het voert te ver om ze hier en nu te schetsen, maar dit zijn de namen van de drie verschillende 'sporen van seksuele kung fu', plus een ultra-kore toelichting om er tenminste een beeld bij te krijgen:

  1. De Weg van de Monnik/Non waarbij je 'koele', niet-opgewonden seksuele energie leert sturen en transformeren; dit spoor is traditioneel bedoeld ter facilitering van een celibatair leven, maar is in bepaalde omstandigheden ook zéér relevant voor de moderne, westerse mens.
  2. De Weg van de Medicijnman/vrouw waarbij je traint met 'lauw-warme', (licht) opgewonden seksuele energie; dit spoor is specifiek bedoeld om je zelfhelende vermogens op volle kracht 'aan' te zetten en je qua vitaliteit terug te brengen op het niveau van toen je 28 was.
  3. De Weg van de Orgastische man/vrouw waarbij je werkt met 'hete', zeer opgewonden seksuele energie; bij Taotraining beschouwen we dit als de meer 'gevorderde' seksuele kung fu, met spectaculaire gevolgen voor je gezondheid, je seksuele veiligheid en, een prettige bonus, je orgastische vermogens.

Ieder mens heeft van nature een voorkeur voor één van deze sporen, een voorkeur die zich vaak al toont bij het horen van de drie namen. Is er een spoor dat jou 'roept'?

En nu?

Weet je nu al dat je concreet aan de slag met de seksuele kung fu, dan is het Jaarprogramma Parelbewustzijn een fantastische optie. Je leert er zowel de technieken die horen bij de Weg van de Monnik/Non als die van de Weg van de Medicijnman/vrouw. Naast uiteraard nog véél meer! Hier vind je meer informatie over het Jaarprogramma. 

Neig je meer naar het derde spoor, dat van de Orgastische man/vrouw? De bijbehorende technieken onderwijzen we in de Advanced training Hitte. Hier vind je daarover meer informatie maar let op: deelname aan dit traject is enkel mogelijk als je het Jaarprogramma Parelbewustzijn hebt doorlopen, oftewel als je je basis seksuele kung fu 'op orde' hebt.

Verder lezen, kijken, trainen

Inspirerende artikelen

Wil je het meteen weten wanneer we weer een nieuw artikel publiceren? Pakweg één keer per maand versturen we een mail aan onze volgers. Altijd met voedende & inspirerende nieuwe inhoud plus actuele informatie over onze trainingen.

INSCHRIJVEN

Nader kennismaken

Meer weten over Taotraining? Of wil je graag eens proberen of Taotraining bij je past? We bieden je met veel plezier een aantal heel laagdrempelige manieren om nader kennis te maken.

KENNISMAKEN

Starten met trainen

Wil je graag van start met Taotraining? Via onderstaande knop vind je een overzicht van de mogelijkheden.

STARTEN

Verder lezen, kijken, trainen

Elke maand een inspirerend artikel

Wil je het meteen weten wanneer we weer een nieuw artikel zoals dit publiceren? Pakweg één keer per maand versturen we een mail aan onze volgers. Altijd met voedende & inspirerende nieuwe inhoud plus actuele informatie over onze trainingen.

INSCHRIJVEN

Nader kennismaken

Meer weten over Taotraining? Of wil je graag eens proberen of Taotraining bij je past? We bieden je met veel plezier een aantal heel laagdrempelige manieren om nader kennis te maken.

KENNISMAKEN

Starten met trainen

Wil je graag van start met Taotraining? Via onderstaande knop vind je een overzicht van de mogelijkheden.

STARTEN

Op weg naar een wijzere wereld
Ken je mensen die dit artikel misschien ook graag zouden zien? We zouden het zeer waarderen als je onze kennis helpt verspreiden. Gebruik de knoppen hieronder om dit artikel te delen. Alvast bedankt!

[scriptless]
Blijf op de hoogte
Aanmelden nieuwsbrief
TAOTRAINING
Kaap Hoorndreef 66 
(ruimte 3.12)
3563 AW Utrecht
KvK: 68860218
BTWno: NL857621476B01
CONTACT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram