Taotraining banner

Klachtenregeling

Taotraining hanteert een regeling voor interne klachten m.b.t. de kwaliteit van de opleiding. Deze klachtenregeling geldt voor alle deelnemers aan de trainingen. Aan gebruikmaken van de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden. Klachten en de wijze van afhandeling zullen worden geregistreerd en voor een termijn van 3 jaar bewaard. De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Doel

De klachtenregeling dient om een zorgvuldige behandeling van klachten te garanderen. Daarmee wordt het belang van jou als cursist gediend, maar ook het belang van Taotraining, te weten het creëren van een veilige leeromgeving en het geven van hoogwaardig onderwijs. Het klachtrecht heeft een signaalfunctie: Taotraining ontvangt signalen die ons kunnen ondersteunen bij het verbeteren van de inhoud van de opleiding en/of de omgang met deelnemers.

Waar kun je een klacht over indienen?

Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op de inhoud van trainingen, begeleiding van deelnemers, toepassing van maatregelen, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie en geweld.

Klachten

 1. Je dient je klacht schriftelijk voor te leggen aan de helpdesk van Taotraining via het contactformulier.
 2. De klacht wordt geregistreerd en gedocumenteerd door de helpdesk.
 3. De helpdesk reageert binnen twee weken na indienen van de klacht.
 4. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, ontvang je binnen twee weken in ieder geval een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.

Bezwaar

 1. Wanneer je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht door de helpdesk, kun je tegen het besluit van de helpdesk bezwaar maken bij het bestuur van Taotraining. Dit kan via het contactformulier onderaan deze pagina.
 2. In het bezwaarschrift dien je te vermelden: je naam en adres, datum van het bezwaarschrift, vermelding bovenaan het bezwaarschrift dat het om een bezwaarschrift gaat, de vermelding tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt, een kopie van het besluit en de gronden (redenen) van het bezwaar; het bezwaarschrift dient tevens te worden ondertekend.
 3. Je dient het bezwaarschrift in te dienen binnen 6 weken nadat het omstreden besluit is genomen. Na deze periode wordt het bezwaar niet meer ontvankelijk verklaard.
 4. Binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaarschrift ontvang je een schriftelijke reactie van het bestuur.

Beroepsprocedure

 1. Als je het niet eens bent met het oordeel van het bestuur, dan is het mogelijk om een officieel beroep in te dienen bij dhr. mr. R.H. Steensma, advocaat te Rotterdam bij MKSadvocaten (010-4659025, [email protected])
 2. De uitspraak van deze externe beoordelaar is bindend voor jou en voor Taotraining.
 3. Eventuele consequenties worden door Taotraining binnen vier weken afgehandeld.

Mail je bezwaar naar het bestuur van Taotraining

Blijf op de hoogte
Aanmelden nieuwsbrief
TAOTRAINING
Kaap Hoorndreef 66 
(ruimte 3.12)
3563 AW Utrecht
KvK: 68860218
BTWno: NL857621476B01
CONTACT