Taotraining banner

Overzicht online trainingen

Het online opleidingstraject van Taotraining bestaat uit een serie online modules. Gezamenlijk vormen ze een uitgekiend pad naar wijsheid. De eerste drie modules vormen de basistraining en zijn verkrijgbaar voor iedereen. Module 4 t/m 8 vormen de basis van de zogeheten Eerste Inwijding en zijn alleen beschikbaar als je de basistraining hebt doorlopen. Modules 9 en verder zijn alleen beschikbaar voor deelnemers aan de Advanced trainingsweken o.l.v. Reinoud Eleveld. 

Basistraining - beschikbaar voor iedereen

Module 1:  Het Innerlijke Landschap (vernieuwd)

Deze online training is de meest grondige introductie in het proces van zelfontplooiing die je je maar kunt voorstellen. Op heldere en inspirerende wijze introduceren we een aantal van de meest fundamentele kaders en concepten van Taotraining, zoals het Innerlijk Landschap, de vijf vormen van bewustzijn en vrijwillige begrenzing. Stuk voor stuk geven ze een diep inzicht geven in jezelf, de ander en de wereld om je heen. Daarnaast leer je werken met een aantal van de belangrijkste technieken en disciplines binnen Taotraining, zoals de I-kracht, de Innerlijk Glimlach, Chi Kung, IJzeren Hemd, Droomtraining en seksuele kung fu. Tevens krijg je inzicht in het fenomeen 'slaapschuld' en hoe je deze kunt aflossen. Last but not least staan we uitgebreid stil bij wat 'trainen' eigenlijk betekent en hoe je het geleerde kunt meenemen naar en integreren in het dagelijks leven. 

In de basis is deze module gericht op het ontwikkelen van de zes basisvaardigheden in het Innerlijk Landschap: hoe je er binnengaat, blijft, beweegt, ervaart, stuurt en máákt. Deze skills richten we in deze module voornamelijk op de training van wat de taoïsten het Eerste Vuur noemen, oftewel de levenskracht. De voornaamste vruchten die je van deze training zult plukken: je wordt minder gestrest, meer ontspannen, gezonder en vitaler.

Meer informatie
Draak Module 1

Module 2: Seksuele Kung Fu  (vernieuwd)

Deze online training staat grotendeels in het teken van de seksuele kung fu: de kunst om seksuele energie te transformeren naar 'Medicijn'. Deze verfijnde energie is zowel de stuwende kracht onder je zelfgenezend vermogen als de bron van nieuwe levenskracht & méér vitaliteit.

De seksuele kung fu en meer specifiek het maken van ‘Medicijn’ beschouwen we als de absolute motor onder je ontwikkeling. Deze practice is echt het allerbeste wat de taoïsten in huis hebben als het gaat om zelfgenezing en meer energie. Maar het is niet alleen de sleutel tot een lang, gezond en vitaal leven! Seksuele kung fu maakt je ook een seksueel veiliger mens en leidt uiteindelijk tot seksuele wijsheid, het vermogen om bij te dragen aan een seksuele beschaving. Daarnaast is deze training een fundamentele stap in de door-ontwikkeling van je seksuele identiteit, die veel rijker zal worden. Dit zul je ook in de seksuele interactie met ‘de ander’ merken, al is dat eerder een bonus dan het doel van deze training.
Meer informatie
Yin Yang Aangepast Rood

Module 3: True Heart (vernieuwd)

In deze module verschuift de focus van de training van je gezondheid & vitaliteit naar je emotionele & mentale welbevinden. Je start nu met de training van je bewustzijn, oftewel de ontwikkeling van True Heart. Centraal in dat proces staat het Derde Vuur, ook wel Hartvuur genoemd, dat je gaat leren ‘beheren’. Hierdoor zul je beter in staat zijn je emoties te leven, in plaats van erdoor geleefd te worden of, het andere uiterste, je emoties te onderdrukken zodat je ze niet of nauwelijks meer voelt. Idem voor je gedachten: de kwaliteit ervan wordt hoger en je vermogen groeit om ze, als nodig, tot rust te brengen.

De voornaamste vruchten die je op termijn zult plukken van dit hartverwarmende materiaal: een robuuste emotionele balans, een kraakheldere weldenkendheid, harmonieuze relaties, meer vrijheid van keuze en handelen en daaruit voortvloeiend een groeiend vermogen een Weg met Hart te lopen en je Destiny te leven.
Meer informatie
Module 3 500

Eerste Inwijding

alleen beschikbaar als je de basistraining hebt afgerond

Module 4: Parelbewustzijn 1 (Het Oog van de Storm)

Het werk in de vorige drie modules bereidt je voor op het ontwikkelen van Parelbewustzijn, een permanent stukje non-polaire Wijsheid in jezelf dat je, wat er ook gebeurt, ankert in het Oog van de Storm die de werkelijkheid is. Het is het begin van de Eerste Inwijding van de taoïsten, en een flinke sprong in je bewustzijnsontwikkeling.

De Parel-formule begint met het activeren van de Acht Krachten, waarmee je in jezelf het symbool van een Stoofpot maakt. Dit staat in onze cultuur ook wel bekend als de Heilige Graal en is een abstractie van de baarmoeder. Het is in deze ‘baarmoeder’ dat je Parelbewustzijn laat ontstaan, uit een versmelting van de Vijf Elementen. Hierbij werk je voor het eerst met de Vijf Verzamelpunten. Al met al een prachtige formule, die ook wel de Onbevlekte Ontvangenis wordt genoemd.

Naast het maken van een Parel leer je ook hoe je de invloed ervan op je dagelijks leven kunt maximaliseren. Wat is er nodig om te luisteren naar het gefluister van dit non-polaire stukje bewustzijn, en hoe kun je 'praten' met de Parel? In antwoord op deze vragen gaan we uitgebreid in op het fenomeen ‘intensiteit’ en krijg je een dieper inzicht in de functie van IJzeren Hemd, de Droomtraining en het aflossen van slaapschuld.
Meer informatie
Module 4 500

Module 5: Wisdom Nei Kung 1 (Koning Aap)

De Wisdom Nei Kung is in feite een oeroude, meer functionele, variant op het vele wetenschappelijke onderzoek dat tegenwoordig wordt gedaan naar de werking van het brein. Je leert werken met je eigen hersenen. Ook leer je andere - in onze cultuur nog niet zo bekende - neuronennetwerken in het lichaam gebruiken. Je optimaliseert je ‘gut feeling’ - door de Taoïsten ook wel het Tweede Brein genoemd - en krijgt inzicht in hoe True Heart (module 3) en het vervullen van Destiny hiermee samenhangt. Ook maken we kennis met de legendarische figuur Sun Wukong, Koning Aap.
Meer informatie
E Book Cover 5 Rgb

Module 6: Seksuele Kungfu 3 (Verslaan van de Rode Draak, Temmen van het Wilde Paard)

We gaan nog dieper in op de Seksuele Transformatie, nog steeds via mono-cultivatie (solo practice). Vrouwen leren werken met het Jade-ei en borstmassages. Mannen leren specifieke testikelmassages en maken een begin met scrotaal gewichtheffen (2 Kilo). Zowel mannen als vrouwen en leren minutieus werken met de Vier Pompen in de ruggengraat en hoe deze de zogenaamde Powerlock kunnen vormen. Vrouwen krijgen meer invloed op hun maandelijkse cyclus en kunnen deze zelfs tijdelijk stopzetten. Ook mannen maken een flinke stap in het beheren van hun eigen seksuele kracht.
Meer informatie

Module 7: Cosmic Healing 1 (Placebo en Nocebo)

Je begint met de basisprincipes van zelfheling. We behandelen het verschil tussen de Wounded Healer en de Shaman Warrior. Ook maken we een begin met het openen van de chi-stromen in ons Gouden Ei. Middels de 6 Richtingen-meditatie en de 6 Planeten-meditatie leren we ons heel helder te positioneren in het Innerlijke Landschap. Essentieel voor je ontwikkeling als Heler. We maken ook een begin met de voedselleer van de Taoïsten. Je krijgt meer grip op de samenhang tussen Welbevinden en Allergeen zijn.
Meer informatieMeer informatie

Module 8: Parelbewustzijn 2 (Compassieparel)

Een fundamentele module waarin de samenhang tussen Wijsheid en Onschuld de rode draad vormt. Je krijgt een dieper inzicht in de fenomenen 'stuwing' en 'demping' en daarmee in je eigen constructieve en destructieve gedrag. Door inzicht in en aanvaarding van je eigen schaduwkanten kun je een meer verfijnde emotionele balans in jezelf ervaren, die het fundament vormt voor een volgende stap in je bewustzijnsontwikkeling. Aan de hand van een nieuw stuk van de Parel-formule geef je je Parel een nieuwe kwaliteit, die hem geschikt maakt om te detraumatiseren. Dit is het begin van de Compassie-training en een kennismaking met de diepte- of schaduwpsychologie van de oude interne alchemisten.
Meer informatieMeer informatie

De volgende onderwerpen komen aan bod in Advanced trainingsweken o.l.v. Reinoud Eleveld. Het bijbehorende online materiaal is alleen beschikbaar voor deelnemers aan die trainingen.

Monkey Cover

 Wisdom Nei Kung 2, Hsing I-stok 1

We gaan opnieuw de schedelholte in, in meer detail leren we daar hersenen kennen. Met namen de verbindingen tussen de Amandelkernen, het Limbische systeem en de interactie met de neuronenweefsels in de bindweefsels van onze vitale organen. We leren waarnemen in de schakeling tussen ‘slim reptiel’ en ‘veilig zoogdier’. Het is een directe uitdieping van de Compassie-training (module 9). Ook leren we werken met de stok, de Hsing I-stokvorm, de eerste set van vier. Uiteindelijke worden de sets één serie.

Beenmerg Nei Kung 1 (Bamboe)

De Beenmerg Nei Kung is sterk verbonden met de Seksuele Kungfu. In deze module gaan we het skelet tot leven wekken. We leren technieken –zogenaamde Bot-ademhalingen – waardoor we op termijn onze botstructuur veel compacter kunnen maken. Het beenmerg wordt gezonder, en dat vormt een zeer belangrijke boost voor het immuunsysteem. In voorbereiding op de Beenmerg Nei Kung 2 leren we werken met de massagetechnieken van de bamboe-roede. Vrouwen maken in deze module een start met het ‘Pullen’, het heffen van gewichtjes met het Jade-ei. Mannen maken de tweede stap met het scrotale gewichtheffen (vier Kilo).

Energetische Hygiëne (Aura, Chi-velden, Persoonlijke Ster)

Je leert werken met het verschil tussen het Aura, het Gouden Ei en Chi-velden. Naarmate we meer bewustzijn krijgen op de werkingen van het Innerlijke Landschap, krijgen we ook meer behoefte aan een betere afbakening van onze Jing- en Chi-lichamen. Ook worden we meer bewust van het feit hoe we van mens tot mens communiceren via de Persoonlijke Ster – contact met Hogere Zelf of Wezen. We leren we dat op een natuurlijke manier hygiënisch houden en beschermen.

Parelbewustzijn 3 (Acht Wonderkanalen)

De 8 krachten, waarmee we hebben leren werken in de 5e module, zijn verbonden met 8 wonderkanalen of meridianen. Deze zijn op hun beurt verbonden met de basisorganisatie van de Chakra’s. Met het Parelbewustzijn wat vervolgens in de 8e module is ontstaan, kunnen we deze 8 kanalen verkennen, schoonmaken, open maken en vol laten stromen met Chi en Parel-bewustzijn. In deze module maken we op de traditionele (en gegarandeerd veilige) manier kennis met de Kleine en Grote Hemelse Kringloop.

Helende Handen 2 en 3, Tai Chi 1

Onze 8 wonderkanalen zijn geopend en ons Gouden Ei functioneert beter en schoner. Nu koppelen we deze aspecten aan de Cosmic Healing via de technieken van Helende Handen 2 en 3. Hiermee neemt je helende vermogen toe, en dat niet alleen: ook je krijgskunst kan tot leven komen. Daarom maken we ook nu een begin met Tai Chi 1. Het in beweging brengen van de Omhels de Boom. Het zijn 13 bewegingen, in 4 windrichtingen en links- en rechtszijdig uitgevoerd. Alle IJzeren Hemd stukjes komen nu in een precieze volgorde in beweging. Het vormt de absolute basis van je ontwikkeling als krijgskunstenaar.

Beenmerg Nei Kung 2 (IJzer)

We gaan dieper in op de beenmerg-technieken (module 11). We brengen hitte in ons beenmerg en verhogen de daadwerkelijke temperatuur. Het zorgt voor een betere mineralisering van de botten, en betekent nog een boost immuunsysteem. Met de ijzeren roede leren we het botvlies openen en de bindweefselplaten activeren. Mannen maken een volgende stap in het scrotaal gewichtheffen (zes Kilo). Vrouwen verdubbelen hun – persoonlijke – gewicht in het Pullen met het Jade-ei.

Orgaanopstellingen, Tai Chi 1 (Herhaling)

We maken de eerste stap met de principes van systemisch werk. Je stelt allereerst je eigen vitale organen op, met behulp van enkele items. De communicatie tussen de Jing- en de Chi-werelden van het Innerlijke Landschap en de gemanifesteerde werkelijkheid komen op gang. De oude sjamanistische oorsprong van het Taoïsme wordt zichtbaar. Om deze zelfgenezende principes goed in balans te houden, werken we deze module ook minutieus aan de verbetering van onze Tai Chi 1.

Parelbewustzijn Advanced (Voltooiing)

Dit is een zeer intense module waarin we de complete Eerste Inwijding activeren en als geheel gaan ervaren. Het is voor het eerst dat we zien en ervaren hoe groots deze eerste inwijding is en waarom Reinoud deze formule als een enorme schat beschrijft. Inmiddels is je I-kracht dusdanig getraind dat je alle afzonderlijke formules tegelijkertijd kunt activeren. Inclusief Krachtdieren en Interne Kinderen. Daarnaast trainen we veel IJzeren Hemd voor de nodige grounding.

Tai Chi 2 (Wu Shu-bewustzijn, Way of the Warrior)

De Tai Chi 2-vorm bestaat grotendeels uit dezelfde bewegingen als de eerste vorm. Nu voegen we echter explosieve voor- en achterwaartse bewegingen toe. Vanzelfsprekend links en rechtsdraaiend uitgevoerd. Deze vorm kneedt het lichaam op een intense en krachtige manier. Het is echt een nieuwe stap in de ontwikkeling van je krijgskunst en het activeren van Wu Shu-bewustzijn. Het geeft je een groter gevoel van ruimte. In de Droomtraining leren we werken met de Droomtempel. Geankerd door Parelbewustzijn ga je naar een droomplek waar je om heling voor jezelf en anderen vraagt.

Orgaanopstellingen (Rituelen)

We maken de volgende stap in het leren werken met de principes van systemisch werk. We stellen de vitale organen op met behulp van menselijke representanten. Meer en meer kunnen we alle verschillende onderdelen van de training in elkaar voegen en als geheel gaan gebruiken. Onze groeiende vaardigheden met Chi Velden, de 5 Ba Shen van de vitale organen en het veilig en wijs leren communiceren van de Jing en Chi-werelden in het Innerlijk Landschap, komen tot leven in het leren opstellen van de eigen organen.

Cosmic Healing 2 (Zelfheling, toepassing van de Vijf Basiskleuren)

Een tweede stap in de Cosmic Healing. Het verfijnde leren toepassen van de inmiddels geoefende Helende Handen. We polijsten de 6-Richtingen meditaties en leren hoe kleurgeneeskunde tot stand komt vanuit een interactie tussen de constante stroom van verschillende trillingen tussen de Chi-wereld en het gemanifesteerde lichaam. Ook leren we werken met de genezende werking van de Vijf Basiskleuren, de theorie van elke kleur, wat je wel en niet moet doen en hoe je ze toepast.

Parelbewustzijn Advanced (Applicaties)

In de loop der tijd is er een hele verzameling fascinerende applicaties ontstaan die bij Parelbewustzijn horen. Technieken die een Shaman Warrior kan gebruiken, zowel bij energetische bescherming als geneeskunde. We beginnen met het opstarten van de complete formule en gaan dan een groot aantal van deze applicaties leren kennen en oefenen. Behalve dat het fascinerend is om met zoveel verbijsterende technieken te leren omgaan, bereiden deze oefeningen ook onze I-kracht voor op de volgende inwijdingsformules.

Wisdom Nei Kung 3 (De Radar, Hsing I-stok 2, 3 en 4}

We gaan zéér diep in op de werking van onze hersenen, de neuronen-netwerken in onze buikholte, True Heart en de samenhang met het Innerlijke Landschap, de Compassie-training en de Beenmerg Nei Kung. We zien hoe het hele systeem functioneert als een Radar. En we leren de basistoepassing van weermagie met het zogenaamde Cloud Busting. Hét symbool van al deze technieken vinden we in de figuur van Sun Wu-Kong, the Monkey King. We completeren de mooie Hsing I-stokvorm met de vormen 2, 3 en 4.

Cosmic Healing 3 (Zelfdiagnose – rituelen, toepassing van de Tien Kleuren)

We maken een enorme stap in ‘Ken U Zelve’. Nu we voorzien zijn van een formidabele Parel, kunnen we het ons veroorloven om onze persona aan een scherpe zelfanalyse bloot te stellen. We leren zien hoe ‘schuld’, ‘emotionele pijn’, ‘woede’ en ‘angst’ ons persoonlijkheid voeden en ons weghouden van onze authentieke vorm en kracht. Met meditaties en rituele formules brengen we de complete Cosmic Healing tot leven. Inclusief de Tien Kleuren en hun werking en betekenis.

Seksuele Kung Fu 4 (Functie van Taboes, Pornografische fixatie van de vrouw), Beenmerg Nei Kung 3 (Meridiaan hitting)

Een van de meest opvallende aspecten van de training die Reinoud Eleveld aanbiedt is de gedetailleerde kennis van de Seksuele Kung Fu. In de 2e module wordt de Pornografische Fixatie van mannen minitieus behandeld. In deze 24e module komt dan eindelijk ook de Pornografische Fixatie van vrouwen aan bod. Vanzelfsprekend is het geen toeval dat er zo lang en zo intens getraind moet worden om aan dit onderwerp toe te zijn. Het pornografische bewustzijn van vrouwen is een van de laatste en grootste taboes in deze wereld. Mannen maken de volgende en laatste stap in het scrotaal gewichtheffen (8 Kilo).

Voorbereiding Zwaardbewustzijn, Helende Handen 4 (Dans tussen de 3 en de 12)

Nu ook de seksuele training van de vrouwen op gang komt, kunnen we beginnen met onze eerste, voorzichtige, stappen met de 2e inwijdingsformule. We maken kennis met de geheimen van Zwaardbewustzijn. In het verleden is gebleken dat deze formules bepaald niet ongevaarlijk zijn; voor de adept zelf, en voor de wereld om haar of hem heen. Reinoud biedt een beproefd en veilig begin aan. Spectaculaire inwijdingskennis.

Terugkerende items in elke module

Droomtraining
Het trainen van de Zwarte Zuil. Het trainen van het kunnen, naast het kennen. De Droomtraining is een essentieel nachtelijk onderdeel van de training om het wakkere trainen te balanceren. Je gaat het lucide dromen activeren, wakker worden in de droom. Dit heeft als effect dat je ook overdag meer ‘wakker’ bent en bewust sturing kunt geven aan je leven.

IJzeren Hemd
Je bouwt aan een energetische structuur. Niet door je spieren te trainen, maar door de bindweefsels te activeren, meridianen te openen en in de juiste banen te kneden. IJzeren Hemd-oefeningen zijn de meest grondende technieken die de taoïsten in huis hebben.

Chi Kungs
Met Chi Kungs hou je het Innerlijke Landschap schoon en het lichaam gezond. Je zou het kunnen zien als energetisch tandenpoetsen. Er zijn oneindig veel Chi Kungs die allemaal een andere werking hebben op zowel het Innerlijke Landschap als het gemanifesteerde lichaam.

Film- en boekentips
In elke module krijg je inspirerende film- en boekentips van Reinoud Eleveld die het materiaal ondersteunen. Wanneer je ze archetypisch bekijkt hebben ze een rol in de Zwarte Zuil-training en de Droomtraining.

Waar te beginnen?
Het pad van de modules is zeer doordacht. We adviseren iedereen bij nummer één te beginnen en dan chronologisch door te trainen. Dit is echter niet verplicht. Tot en met module vier kun je elke module willekeurig aanschaffen en trainen. Dat is veilig en prima.
Na de vierde module moet je een degelijke basis hebben om veilig met verdere technieken aan de gang te gaan. Wil je aan module vijf beginnen, dan moet je alle eerste vier modules hebben voltooid.

Online
De modules zijn online te volgen. Je logt-in op je persoonlijke leeromgeving en luistert naar mp3's, kijkt filmpjes, leest theorie. Het audio materiaal is ook te downloaden. Vragen kun je stellen en worden doorgaans binnen een week beantwoord door Reinoud Eleveld. Het materiaal wordt begeleid door 'mails van de sifu', om de twee weken ontvang je coaching van Reinoud Eleveld per mail.

Altijd beschikbaar
Wanneer je toegang hebt tot een module heb je minimaal 7 jaar beschikking over het aangeboden materiaal.

Ondersteunende trainingsdagen
Eens in de zoveel tijd organiseert Taotraining ondersteunende trainingsdagen. Kijk in de agenda voor de data. Deze trainingsdagen zijn thematisch en sluiten aan bij een of meerdere modules.

De investering
De investering in een module van Taotraining bedraagt 247 euro. Dit is een vaste prijs en is voor elke module hetzelfde. Taotraining werkt niet met kortingen, omdat het ten alle tijden billijkheid nastreeft. Taotraining is geen stichting, maar wel een idealistische organisatie. Inkomsten worden opnieuw geinvesteerd in het verspreiden van wijsheid en met name: opleiding tot wijsheid.

Tools
Bij sommige modules horen ‘trainingstools’. Aan te schaffen items en kosten worden van te voren bekend gemaakt. Deze kosten zijn niet inbegrepen in de 247 euro per module. Heb je de betreffende spullen of een deel ervan al in huis, hoef je die natuurlijk niet opnieuw aan te schaffen. Alle tools zijn verkrijgbaar via tao.tools.

Garantie
Voor elke module geldt een garantieregeling. Na aankoop kun je binnen 30 dagen op je beslissing terug komen. Je krijgt het volledige aankoopbedrag gerestitueerd. Feedback wordt gewaardeerd.g
De investering in een module van Taotraining bedraagt 247 euro. Dit is een vaste prijs en is voor elke module hetzelfde. Taotraining werkt niet met kortingen, omdat het ten alle tijden billijkheid nastreeft. Taotraining is geen stichting, maar wel een idealistische organisatie. Inkomsten worden opnieuw geinvesteerd in het verspreiden van wijsheid en met name: opleiding tot wijsheid.

Blijf op de hoogte
Aanmelden nieuwsbrief
TAOTRAINING
Da Costastraat 27HS
1053 ZA   Amsterdam
KvK: 68860218
BTWno: NL857621476B01
CONTACT