Taotraining banner

Advanced trainingen

Het worden van een Man of Vrouw van Veilige Macht, vraagt om training van je bewustzijn (Wijsheid), je seksualiteit, je (zelf)genezende vermogens en skills in de (energetische) krijgskunst. Rond elk van deze thema’s verzorgt Reinoud Eleveld intense Advanced trainingen. Samen vormen ze het hart van de Eerste Inwijding en een zorgvuldige voorbereiding op Inwijding Twee: Zwaard.

Voor iedereen die de Parel-training (module 1 t/m 4) heeft doorlopen en zich verder wil ontwikkelen op het taoïstische pad.

Wat houdt een Advanced training in?

Het hart van elke Advanced training is een intense 7-daagse waar deelnemers dag en nacht trainen. Je krijgt tevens toegang tot twee online modules:

  • eentje die je voorafgaand aan de trainingsweek doorloopt en waarmee je meteen na aanmelding kunt beginnen (ook los aan te schaffen)
  • eentje waartoe je direct na afloop van de trainingsweek toegang krijgt (exclusief voor deelnemers aan de Advanced trainingen)

Belangrijkste praktische info

optimized reinoud 2023

De trainer

Alle trainingen vinden plaats onder leiding van de grondlegger van Taotraining, Reinoud Eleveld.
De Advanced trainingsweken zijn de enige kans om live met hem te trainen.
Co-trainer is Rosana van der Wagt.

isvw 500

De locatie

De trainingen vinden plaats op de Internationale School Voor Wijsbegeerte (ISVW) te Leusden.
Op een centrale locatie in Nederland, met een goede, biologische keuken en aan de rand van een prachtig natuurgebied is de ISVW een ideale trainingslocatie.

Parel

Het grotere plaatje

Van 2023 t/m 2026 bieden we de Advanced trainingen in principe jaarlijks aan. Wie ze in die periode alle vier doorloopt, wordt uitgenodigd om in 2027/2028 mee te doen aan twee afsluitende trainingen rond het thema Zwaardbewustzijn (de Tweede Inwijding).

Meer info op de specifieke informatie-pagina’s van de trainingen

De vier thema’s

Koning Aap – Wisdom Nei Kung & martial arts

Hoe grijp je in op destructiviteit? Hoe kun je schadelijk gedrag – van jezelf en anderen, naar jezelf en anderen – stoppen dan wel voorkomen?
Het antwoord op deze vragen ligt in de hersenen, de krijgskunst en de samenhang tussen beide. 
Laat je inspireren door de epische transformatie van Sun Wukong, the Monkey King, en volg the Way of the Warrior.

Meer informatie over deze training
module 5 aap

Hitte – Seksuele Kung Fu & Beenmerg Nei Kung

De rode draad in deze training is het werken met ‘hitte’ – getransformeerde hete (=zeer opgewonden!) seksuele energie.
Je leert krachtige technieken met spectaculaire gevolgen voor je gezondheid, je seksuele veiligheid en je orgastische vermogens. 
Alles uiteraard 100% veilig en betamelijk. 

Meer informatie over deze training

Het Placebo-effect – Cosmic Healing & energetische hygiëne

Ben je giftig of genezend voor jezelf en je omgeving?
Dit heeft alles te maken met je (zelf)helende vermogens, je energetische hygiëne en je mindset ten aanzien van ziekte, gezondheid en (zelf)genezing.
Aan de hand van onder meer de Chinese kleurgeneeskunde breng je de Wounded Healer dan wel de Shaman Warrior in jezelf tot volle bloei.

Meer informatie over deze training
M8 500
M9 500

Wijsheid – Compassieparel en de acht Wonderkanalen

Deze training is een inwijding in de taoïstische dieptepsychologie. Je krijgt een vergaand inzicht in je eigen (schaduw)bewustzijn. Je ontwikkelt een groeiend vermogen tot detraumatiseren.
Je leert spectaculaire & krachtige (meditatie)technieken die het absolute hart van de Eerste Inwijding vormen.
Zo zet je Wijsheid voor eens en voor altijd in de driver seat van jouw wezen.

Meer informatie over deze training

Investering

Investering (& beurs)
Deelname aan een Advanced training kost 2.000 euro voor de training PLUS de verblijfskosten die het ISVW in rekening brengt voor een geheel verzorgde trainingsweek (circa 1.000 euro; deze tarieven verschillen per jaar, het actuele tarief vind je op de informatiepagina's van de 4 Advanced trainingen).Is het voor jou financieel echt niet haalbaar om mee te doen aan zo'n Advanced traject (ook niet via de optie van termijnbetalingen) en zou je dat dolgraag wél willen? Per training stellen we 10% van de plekken via een 'Advanced beurs' beschikbaar voor het grotere geheel, d.w.z. voor mensen die niet de middelen hebben om het volle pond te betalen. Meer informatie vind je via deze link

Achtergrond: de Eerste Inwijding en het 7-Jaarprogramma

De stam van de boom
Als Taotraining een boom is, dan heb je op dit punt ‘de stam’ inmiddels doorlopen. Die stam bestaat uit de basistraining – M1 t/m M3 – en de start van de Eerste Inwijding – M4. Dankzij de basistraining kreeg je meer grip op je gezondheid, vitaliteit en welbevinden. Door in jezelf de Parel-formule te activeren, kreeg je contact met (het eerste niveau van) Wijsheid. Stuk voor stuk zijn het schitterende stappen in je zelfontwikkeling, maar tevens, voor de liefhebbers, het begin van nog veel meer. Als er iemand op deze planeet is die dat ‘veel meer’ heeft doorgrond en doorleefd, dan is het Reinoud Eleveld wel. De rest van de boom van Taotraining kent voor hem geen geheimen.

De valkuil van te snel
Op zijn taoïstische pad zag Reinoud zowel zijn leraren als zijn medestudenten relatief snel door de Eerste Inwijding heen bewegen en doorstomen naar Twee en verder. Vanuit een helder weten volgde Reinoud hun voorbeeld niet. Hij ‘wist’ dat het cruciaal was Parelbewustzijn echt te belichamen voordat het veilig en zinvol was om dieper de training in te duiken. Dit ‘weten’ werd bevestigd door hoe hij de mensen om zich heen zag vastlopen in hun ontwikkeling; in veel gevallen ontstond wat Reinoud een ‘schijntraining’ is gaan noemen. 

Een betere wereld begint bij jezelf
Wat Reinoud om zich heen waarnam was eigenlijk best logisch. De Eerste Inwijding draait om jezelf, om grip krijgen op je eigen constructieve en destructieve vermogens. De Tweede Inwijding gaat een stap verder: over het leren beïnvloeden van de werkelijkheid om je heen – en dat op verantwoorde wijze. Dat kan echter alleen als je jezelf eerst ‘op orde’ brengt – als je gezond, veilig en schoon bent, vrij van schade en niet langer vatbaar voor angst en verleiding. Dit is de belofte van de Eerste Inwijding – maar die belofte waarmaken, dat doe je niet zomaar. 

Veilig op de drempel van de Tweede Inwijding
Met Taotraining heeft Reinoud een mysterieschool op willen richten die de Eerste Inwijding zodanig aanbiedt – zo grondig, gelaagd en compleet – dat je aan het eind ervan écht veilig op de drempel van de Tweede Inwijding staat. Dat het werkelijk zinvol is de Zwaard-formule te activeren.

Alles in één
Eén keer heeft Reinoud de complete Eerste Inwijding in één allesomvattende training in overdracht gebracht. Dat was in het legendarische 7-Jaarprogramma (7JP), dat startte in 2014 en nu is afgerond. Het is echter nogal wat, mensen vragen om in te tekenen op een cursus van zeven jaar!

Zelf kiezen
Daarbij komt dat heel wat mensen als ze eenmaal een Parel hebben best graag verder willen trainen, maar (nog) niet per se verlangen naar de complete Eerste Inwijding, laat staan om de Tweede in te gaan. Zij voelen zich eerder aangetrokken tot een specifieke richting en willen dáár de diepte in. Hoe deze mensen te bedienen, zonder dat ze zich door een compleet curriculum hoeven heen te worstelen?

De takken van de boom
Zo ontstond het idee van vier thematische Advanced trainingen, de ‘takken’ van de boom. Samen omvatten ze grofweg het materiaal van jaar 2 t/m 5 van het 7JP, maar dan geordend per thema. Ter illustratie: waar deelnemers in het 7JP zowel in jaar 2, als in jaar 3, als in jaar 4, als in jaar 5 een stukje martial arts leerden, daar komt in de Advanced training Koning Aap al het krijgskunst-materiaal in één intense week samen. Idem voor de andere thema’s, te weten seksuele kung fu, (zelf)genezing en Wijsheid. 

Zo kun je uit de schat die de Eerste Inwijding is enkel de juwelen kiezen die je echt wilt dragen. En wil je toch de hele schat, dan volg je in de loop van de jaren gewoon alle vier de trainingen!

De blaadjes van de boom
Voor die enthousiastelingen zal Reinoud in de toekomst nog twee afsluitende trainingen geven. Deze kun je zien als de blaadjes van de boom die Taotraining is:

  • De Eerste Inwijding – voltooiing. Hier klikt al het materiaal uit de vier Advanced trainingen op geniale wijze in elkaar voor een adembenemende afronding van de Eerste Inwijding (valt grofweg samen met jaar 6 van het 7JP)
  • Zwaardbewustzijn. Zoals je in Module 4 Parelbewustzijn liet ontstaat, zo activeer je in deze laatste training van het Tao-curriculum de Zwaard-formule. Je maakt contact met het tweede niveau van Wijsheid en start op zinvolle wijze aan de training van Verantwoordelijkheid en Macht (valt grofweg samen met jaar 7 van het 7JP)

Dit is voorlopig nog toekomstmuziek: hoogstwaarschijnlijk vinden deze trainingen pas plaats in 2028.

Data van de trainingen en gerelateerde lezingen vind je in de agenda

Back to Top
Blijf op de hoogte
Aanmelden nieuwsbrief
TAOTRAINING
Kaap Hoorndreef 66 
(ruimte 3.12)
3563 AW Utrecht
KvK: 68860218
BTWno: NL857621476B01
CONTACT