Taotraining banner

Het Innerlijk Landschap

De sleutel tot het manifesteren van potentie

Hoe groot is jouw manifesterend vermogen? Jouw (constructieve) impact op je eigen leven, op dat van je geliefden en op het grotere geheel?

De sleutel tot het realiseren van je doelen en het manifesteren van je potentieel ligt op een andere plek dan de meeste mensen denken. Namelijk in een wereld die met onze vijf zintuigen niet waarneembaar is en waar we maar heel weinig over weten, maar die we allemaal wel kennen: het Innerlijk Landschap.

Het taoïstische wereldbeeld
Kijken we door de ogen van een taoïst naar de werkelijkheid, dan zien we drie werelden, drie lagen van de werkelijkheid ofwel drie landschappen:

  1. De wereld van de mogelijkheden, ofwel het Potentiële Landschap
  2. De gemanifesteerde wereld, ofwel het Uiterlijk Landschap
  3. De manifesterende wereld, ofwel het Innerlijk Landschap

Het Potentiële Landschap is daar waar potentie huist. Veel meer valt er niet over te zeggen en dat hoeft ook niet: als je maar begrijpt dat er ergens een plek is waar alles wat mogelijk is bestaat.

Potentie wordt manifestatie als je de potentie vanuit dit Potentiële Landschap verplaatst naar het Uiterlijk Landschap. Dit is de materiële, meetbare wereld zoals we die allemaal kennen, de wereld die door wetenschappers in kaart wordt gebracht. Het Uiterlijk Landschap is de plek waar potentie vorm krijgt.

In het Westen geloven veel mensen dat enkel deze gemanifesteerde wereld bestaat. Het is vaak hier dat we de sleutel zoeken tot de kunst van het leven, tot persoonlijke ontwikkeling, tot het realiseren van ons potentieel. Vanuit taoïstisch oogpunt kunnen we beter elders zoeken. Er is namelijk ook nog het Innerlijk Landschap.

Dit is het immateriële, onmeetbare en voor de gewone zintuigen niet-waarneembare deel van de werkelijkheid. (Zie ook dit artikel over het Innerlijk Landschap: 'de Vijf Zintuigen voorbij'.

Het is de wereld die door de wetenschap (nog) grotendeels wordt genegeerd, maar die door elke mysterieschool op deze planeet – en dus ook door het taoïsme – wordt bestudeerd en in kaart gebracht.

Het Innerlijk Landschap ligt als het ware tussen het Potentiële Landschap en het Uiterlijk Landschap in: de potentie moet er doorheen om gemanifesteerd te worden. Zo beschouwd is het Innerlijk Landschap de manifesterende wereld: de plek waar de transitie van potentie naar manifestatie plaatsvindt.

Afhankelijk van je vermogen om in dat Landschap te manoeuvreren, kun je meer of minder invloed op die transitie uitoefenen. Dit noemen we realiserend vermogen. Of het nou is op je werk, het sportveld of in je relatie, je krijgt voor elkaar wat je wenst te realiseren. Wat blijkt nu? Dit realiserend vermogen kun je ontwikkelen. Binnen het taoïsme, maar ook in andere mysteriescholen in de wereld, wordt dit vermogen getraind.

Het Innerlijk Landschap als sleutel tot succes

Het is dus in het Innerlijk Landschap waar de sleutel tot succes ligt in het Uiterlijk Landschap.
Maar hoe dan precies? Hoe beïnvloedt het een het ander? Wat betekent het om goed getraind te zijn in het Innerlijk Landschap? En wat moet je je überhaupt voorstellen bij dat Innerlijk Landschap?

Het Uiterlijk Landschap is simpel. Kijk om je heen. Alles wat je ziet zijn aspecten ervan, manifestaties van potentie: je eigen lichaam, andere mensen, dieren, planten, huizen, fietsen, wolken, noem maar op.

Van het Innerlijk Landschap is het wellicht een stuk moeilijker een voorstelling te maken. Hieronder volgt daarom een poging om ook deze manifesterende wereld wat concreter te krijgen.

Heb je ooit een gedachte gezien? Aangeraakt? Gemeten? En what about emoties? Retorische vragen natuurlijk: nee. Maar zijn ze daarmee minder echt? Bestaan ze daarom niet? Ook retorisch: natuurlijk niet. Emoties en gedachten zijn zo reëel als het maar kan. Toch kunnen we ze niet zien noch meten. Ja, bij hersenscans zien we bij bepaalde typen gedachten en emoties bepaalde delen van het brein actief worden. Maar dit is een effect ervan; de gedachten en emoties zelf zijn niet meetbaar – en zullen dat ook nooit worden.

Gedachten en emoties zijn een geweldig voorbeeld van aspecten van het Innerlijk Landschap. Net zoals het Uiterlijk Landschap verschillende aspecten heeft – vitale organen, bindweefsels, lymfeklieren, etcetera – zo bestaat het Innerlijk Landschap ook uit allerlei aspecten. Gedachten en emoties zijn er daar twee van.

Dat in het Innerlijk Landschap de sleutel tot succes in het Uiterlijk Landschap ligt, wordt nu een stuk begrijpelijker. Want hoe je succes in het Uiterlijk Landschap ook definieert, elke manifestatie is in principe gebaat bij weldenkendheid en emotionele balans.

Vind je het bijvoorbeeld moeilijk om helder te denken, ben je emotioneel onevenwichtig of ontredderd? Dan verklein je je kans op een succesvolle manifestatie aanzienlijk. Trauma’s, troebele gedachten en negatieve emoties vormen obstakels voor een ongehinderde stroom van potentie naar manifestatie.

Zijn je gedachten daarentegen helder en constructief en je emoties in balans? En – niet onbelangrijk – kun je dat onder alle omstandigheden zo houden? Dan is het een stuk waarschijnlijker dat je de potentie die je wenst te manifesteren ook daadwerkelijk manifesteert. De obstakels zijn weg, de potentie kan vrijuit door het Innerlijk Landschap heen richting manifestatie stromen.

Interne alchemie

Het Innerlijk Landschap bestaat niet alleen uit gedachten en emoties. Net als het Uiterlijk Landschap bevat het ontelbare aspecten – en dus ook allerlei obstakels die de stroom van potentie naar manifestatie kunnen hinderen. Door het trainen van het Innerlijk Landschap kun je deze obstakels stukje bij beetje wegnemen. Daarnaast kun je dit Landschap steeds groter en kwalitatief hoogwaardiger maken, zodat er steeds meer potentie doorheen kan stromen richting manifestatie.

De training van het Innerlijk Landschap wordt binnen het taoïsme de Nei Dan Kung genoemd, oftewel het beoefenen van Interne Alchemie.

De Drie Schatten

Voordat je gaat leren manoeuvreren in het Innerlijk Landschap, is het verstandig eerst inzicht te krijgen in de architectuur ervan. Die is in de basis buitengewoon overzichtelijk: het Innerlijk Landschap bestaat uit niet meer dan drie verschillende 'trillingsniveaus' c.q. 'energetische lichamen', door de taoïsten ook wel de Drie Schatten genoemd. Hieronder volgt een duiding van elk van deze Schatten plus een schets van wat de training daarvan inhoudt én wat dat kan betekenen voor je manifesterend vermogen.

De Eerste Schat: Jing (levenskracht)
De Jing is de levenskracht, relevant voor je gezondheid en vitaliteit. Het is de energie die structuur geeft aan het Innerlijk Landschap, onder meer door middel van de meridianen.

Iedereen krijgt bij zijn of haar geboorte een bepaalde hoeveelheid levenskracht mee. Hoe meer levenskracht je hebt, des te energieker je je voelt en des te gezonder, blozender en stralender je eruitziet. De intensiteit van je leven neemt toe, en dus ook je manifesterend vermogen. Naarmate je ouder wordt verbruik je meer levenskracht (de een wat sneller dan de ander), totdat de Jing op is – dat is het moment dat je sterft.

Het trainen van de Jing betekent allereerst dat je leert om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de levenskracht die je al hebt. Om bij het voorbeeld van de meridianen te blijven: net als in een tuinslang kan daar vuil in blijven zitten of een knik in komen, zodat het water (de energie) niet meer vrijuit door de slang (de meridiaan) kan stromen. Onderdeel van de Jing-training is het leren verwijderen van deze blokkades, ofwel ‘cloudy energy’. Dit doe je onder meer via Chi Kung oefeningen. Via IJzeren Hemd technieken leer je bovendien je houding en daarmee je energetische structuur verbeteren. In  Module 1 van de Taotraining maak je hier een begin mee.

Een tweede – en zonder meer het meest spectaculaire – aspect van de Jing-training is de seksuele kung fu. Dit gaat niet over beter omgaan met de levenskracht die je al hebt, maar over het maken van nieuwe levenskracht! Door de seksuele kung fu neemt de hoeveelheid levenskracht als je ouder wordt  niet af, maar juist toe!! Dit is de reden dat de Taotraining ook wel aangeduid wordt als een ‘onsterfelijkheidstraining’: je kunt door de seksuele kung fu tot op zeer hoge leeftijd vitaal en gezond blijven. Dit is het centrale thema van Module 2 van Taotraining.

De Tweede Schat: Chi (bewustzijn)
Chi kun je op allerlei manieren duiden, maar de beste omschrijving is zonder meer ‘bewustzijn’. Je zou het ook kunnen omschrijven als de energie van gedachten en emoties.

Bewustzijn is dus niet te vinden in het Uiterlijk Landschap – het is niet voor niets dat de Westerse wetenschap zo worstelt met het fenomeen – maar is een aspect van het Innerlijk Landschap dat je net als de Jing kunt trainen. Deze bewustzijnstraining bestaat uit drie sporen:

  1. De aanwezige Chi op natuurlijke wijze laten stromen. Waar de Jing structuur geeft aan het Innerlijk Landschap, zo is de Chi de energie (het water) die door die structuur (de tuinslang) heen stroomt. HOE de Chi stroomt bepaalt onder meer je emotionele en mentale staat: hoe natuurlijker de stroom, des te beter het met je gaat. Leren ingrijpen wanneer de Chi niet goed stroomt is een belangrijke vaardigheid met geweldige effecten op je emotionele balans en weldenkendheid. Hierover gaat Module 3 van de Taotraining.
  2. Nieuwe Chi maken. Net als bij de Jing kun je de hoeveelheid Chi ook vergroten. Dankzij dit aspect van de training kun je je bewustzijn dus letterlijk laten groeien, met meer emotionele en mentale rijkdom als gevolg.
  3. Betere Chi maken. Het is mogelijk om niet alleen de kwantiteit van je bewustzijn te vergroten, maar ook de kwaliteit ervan! In het taoïsme worden vijf vormen van bewustzijn onderscheiden: Psychose, Verwarring, Specialisme, Wijsheid en Realisatie. Alle vijf deze vormen zijn altijd tegelijk actief, maar de ene vorm kan sterker zijn dan de andere. Een kwalitatief hoog bewustzijn is een bewustzijn waarin Wijsheid – en in uitzonderlijke gevallen Realisatie – de boventoon voert. Het ontwikkelen van Wijsheid is essentieel in de Taotraining. Je zou het kunnen zien als het vermogen om zodanig te handelen dat wat je doet goed is voor jezelf én voor je dierbaren én voor het grotere geheel. Module 3 van de Taotraining gaat over het trainen van Wijsheid, of meer specifiek: het eerste niveau van Wijsheid, Parelbewustzijn.

Kortom: het trainen van de Chi heeft een waanzinnige invloed op je manifesterend vermogen.

De Derde Schat: Shen (magie)
Shen is het meest ongrijpbare aspect van het Innerlijk Landschap. Het is het spirituele, het tijd- en ruimte-vrije, het magische aspect van het zijn. Hoe ongrijpbaar Shen ook is, ook van dit bijzondere ‘spul’ kun je door training méér maken. Het is bijvoorbeeld heel bruikbaar voor (top)sporters, die Shen kunnen benutten als brandstof voor uitzonderlijke prestaties, voor momenten waar ze boven zichzelf uitstijgen. Niet alleen manifestaties op het sportveld, maar in het hele leven zijn gebaat bij het magische vermogen om de flow te vinden en deze vast te houden.

Vruchten

De training van het Innerlijk Landschap is een levenswerk. Je bent er je hele leven en wellicht zelfs meerdere levens mee bezig. Maar je zult tegelijkertijd vanaf dag 1 de effecten ervan ervaren.

Stel je eens voor: de eerste keer dat je Chi Kung hebt gedaan en je je de hele dag energieker voelt dan je gewend bent. De eerste keer dat je dankzij de I-kracht op een moeilijk moment toch volledig kunt ontspannen. De eerste keer dat een Helende Klank je uit de frustratie haalt, zodat je vrolijk je dag kunt voortzetten. De eerste keer dat je na een zware werkdag thuiskomt en merkt dat je je eigenlijk nog steeds uitgerust en lekker voelt. De eerste keer dat je het malen in je hoofd stil kunt zetten en heerlijk in slaap kunt vallen. De eerste keer dat je in de spiegel kijkt en denkt: ‘Hee, wat zie ik er goed uit!’

Ga je het Innerlijk Landschap trainen, dan zijn dit de eerste van vele vruchten die je kunt plukken. Het zal niet altijd makkelijk zijn, maar dat hoeft ook niet. Je weet immers waar je het voor doet: voor een groeiend vermogen om de potentie te manifesteren die je wenst te manifesteren, in alles wat je doet, elke dag weer.

Verder lezen, kijken, trainen

Inspirerende artikelen

Wil je het meteen weten wanneer we weer een nieuw artikel publiceren? Pakweg één keer per maand versturen we een mail aan onze volgers. Altijd met voedende & inspirerende nieuwe inhoud plus actuele informatie over onze trainingen.

INSCHRIJVEN

Nader kennismaken

Meer weten over Taotraining? Of wil je graag eens proberen of Taotraining bij je past? We bieden je met veel plezier een aantal heel laagdrempelige manieren om nader kennis te maken.

KENNISMAKEN

Starten met trainen

Wil je graag van start met Taotraining? Via onderstaande knop vind je een overzicht van de mogelijkheden.

STARTEN

Verder lezen, kijken, trainen

Elke maand een inspirerend artikel

Wil je het meteen weten wanneer we weer een nieuw artikel zoals dit publiceren? Pakweg één keer per maand versturen we een mail aan onze volgers. Altijd met voedende & inspirerende nieuwe inhoud plus actuele informatie over onze trainingen.

INSCHRIJVEN

Nader kennismaken

Meer weten over Taotraining? Of wil je graag eens proberen of Taotraining bij je past? We bieden je met veel plezier een aantal heel laagdrempelige manieren om nader kennis te maken.

KENNISMAKEN

Starten met trainen

Wil je graag van start met Taotraining? Via onderstaande knop vind je een overzicht van de mogelijkheden.

STARTEN

Op weg naar een wijzere wereld
Ken je mensen die dit artikel misschien ook graag zouden zien? We zouden het zeer waarderen als je onze kennis helpt verspreiden. Gebruik de knoppen hieronder om dit artikel te delen. Alvast bedankt!

[scriptless]
Blijf op de hoogte
Aanmelden nieuwsbrief
TAOTRAINING
Da Costastraat 27HS
1053 ZA   Amsterdam
KvK: 68860218
BTWno: NL857621476B01
CONTACT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram