Taotraining banner

Taotraining?

Taotraining is een moderne mysterieschool die je op aardse, toegankelijke wijze helpt bij het veilig en duurzaam ontwikkelen van je gezondheid, vitaliteit, bewustzijn en spirituele vermogens. Het speerpunt van de training is de ontwikkeling van Wijsheid, met seksuele energie als de stuwende kracht in dit proces.

#1. DE MISSIE: EEN WIJZERE WERELD

Wijsheid kun je trainen. Dit wellicht verrassende feit wordt bij Taotraining onderbouwd door een schat aan kennis & tools die je kunt gebruiken om de wijsheid in jezelf te ontwikkelen.

Wijsheid heeft niets te maken met kennis, intelligentie, lief zijn of levenservaring. Wijsheid is een bewustzijnskracht, letterlijk een soort super power die je het vermogen geeft om win-win-win te denken en te handelen. Oftewel om veilig en constructief te zijn voor jezelf (win 1), je dierbaren (win 2) én het grotere geheel (win 3).

Wijsheid is in onze cultuur nagenoeg verdwenen. Hoe kan het anders dat ons gedrag zo vaak ten koste gaat van onszelf, de ander dan wel de wereld om ons heen? Door wijsheid te ontwikkelen is het mogelijk om daar verandering in te brengen.

Het proces van bewustzijnsontwikkeling dat tot wijsheid leidt, wordt ook wel inwijding genoemd. Taotraining is gespecialiseerd in de eerste van in totaal zeven inwijdingen. De bestemming: Parelbewustzijn, het eerste niveau van wijsheid.

#2. DE FUNDAMENTEN: GEZONDHEID, VITALITEIT & WELBEVINDEN

Een wijze man of vrouw worden is een levenswerk, maar vanaf dag 1 dat je traint zul je er de vruchten van plukken. De voornaamste effecten die je al vrij snel gaat ervaren als je een tijdje traint: meer gezondheid, vitaliteit en welbevinden. Dit zijn tevens de drie pilaren onder het proces van bewustzijnsontwikkeling. 

In de basistraining leer je onder andere

 • hoe je minder vatbaar wordt voor stress
 • hoe je slaapschuld aflost
 • hoe je het zelfgenezend vermogen van je lichaam (her)activeert
 • hoe je je opnieuw kunt verbinden met de bron van vitaliteit en veerkracht die je in je hebt

Het doel van dit alles is dat je je gezonder en vitaler gaat voelen dan je in lange tijd bent geweest en de intensiteit van je leven toeneemt.

Daarnaast is de training gericht op je emotionele en mentale belevingswereld. De bedoeling is dat je meer natuurlijkheid krijgt in je emoties en gedachten. Dit is de sleutel tot een duurzaam gevoel van welbevinden, van waaruit je relaties met ‘de ander’ stabieler en rijker worden.

Bovengenoemde effecten worden meestal merkbaar na een aantal maanden – en hooguit een jaar of twee – trainen. En dat is pas het begin! Op de fundamenten van gezondheid, vitaliteit en welbevinden kun je op een veilige en duurzame manier de Eerste Inwijding vormgeven: het proces van bewustzijnsontwikkeling, op weg naar Wijsheid.

#3. DE METHODE: TRAINEN IN HET INNERLIJK LANDSCHAP

Trainen bij Taotraining omvat in essentie drie processen: (1) inzicht krijgen in het wonder dat je bent, (2) de werking van dat wonder optimaliseren (3) je groeiende vermogens meenemen naar het dagelijks leven. Kennis van en kunde in het Innerlijk Landschap staat hierbij centraal.

(1) Groeiend inzicht

‘Jij’ bent zo veel meer dan je fysieke lichaam! Trainen betekent eerst en vooral begrijpen ‘wat’ je nog meer ‘bent’. Het taoïstische mensbeeld is wat dat betreft veel breder en wijdser dan dat van de huidige moderne wetenschap. ‘Jij’ bent geen machine, maar een wonderbaarlijk samenspel van verschillende energieën die op ogenschijnlijk magische wijze samenwerken en interacteren met je fysieke lichaam.

Dankzij Taotraining krijg je stap voor stap een steeds dieper inzicht in

 • je eigen binnenwereld, die we het Innerlijk Landschap noemen
 • de drie schatten die daar verborgen liggen: je levenskracht, je bewustzijn en je spirituele vermogens
 • de onderlinge samenhang tussen deze schatten: we beschouwen ze als een drie-eenheid die niet los van elkaar gezien kan worden
 • hoe de ‘staat’ van deze drie schatten invloed heeft op je keuzes, acties, gedrag, relaties en betekenis in het hier en nu (álles valt daartoe te herleiden!)

Lees hier het artikel 'De vergeten schat'

(2) Meer vermogens

Door het Innerlijk Landschap binnen te gaan en er te leren reizen, ervaren, sturen en máken kun je de drie schatten beheren, vergroten en verfijnen. Zo krijg je steeds meer toegang tot en grip op je (al dan niet heldere) vermogens, de capaciteiten die ieder mens in potentie in zich heeft.

Lees hier het artikel 'De vijf zintuigen voorbij'

(3) Toepassing in het dagelijks leven

Echt trainen doe je uiteindelijk niet met je ogen dicht op een stoel – hoewel dat zeker onderdeel is van het proces! – maar midden in de storm van de werkelijkheid. Alle kennis & tools, meditaties en oefeningen, krijgen pas betekenis als je je groeiende vermogens handen en voeten kunt geven, kunt áárden in het dagelijks leven. Alleen zo krijg je een duurzame invloed op je eigen ontwikkeling en betekenis voor de mensen en de wereld om je heen.

#4. DE MOTOR: SEKSUALITEIT

Wat heeft seks te maken met je gezondheid, bewustzijn en spiritualiteit? Alles! Seksuele energie is de sleutel tot een lang en vitaal leven en de stuwende kracht onder de processen van bewustzijnsontwikkeling en spiritueel ontwaken.

Bij Taotraining beschouwen we seksualiteit als het fundament en de absolute motor onder het proces van bewustzijnsontwikkeling. Dat heeft twee redenen:

 1. Seksuele veiligheid. Seksualiteit is een oerkracht, die zelfs de meest ontwikkelde leraar nog van zijn troon kan stoten. Grip krijgen op deze oerkracht vraagt om het leren sturen van je seksuele energie, in plaats van dat die jou bestuurt.
 2. Vitaliteit. Seksuele energie kun je ook leren transformeren – naar nieuwe levenskracht. Zo beschouwd is seksuele energie de sleutel tot meer vitaliteit. Die vitaliteit heb je nodig voor een gezond en duurzaam proces van bewustzijnsgroei en –ontwikkeling.

Het leren sturen en transformeren van seksuele energie noemen we bij Taotraining ‘seksuele kung fu’.

#5. HET DOEL: IMPACT HIER EN NU

Heldere vermogens en spirituele ervaringen zijn in de training geen doel op zich. Het is natuurlijk waar dat we trainen in het Innerlijk Landschap en de meer mystieke, magische dimensies van de werkelijkheid omarmen. Maar bottom line is Taotraining gericht op je realiserend vermogen in de fysieke werkelijkheid, hier en nu.

Echte spiritualiteit kenmerkt zich in onze optiek door een grote betrokkenheid bij het leven op aarde. Dat wil zeggen dat je goed zorgt voor jezelf, maar ook dat het welzijn van de ander en de wereld om je heen belangrijk voor je zijn. Het betekent dat je bereid bent om de handen uit de mouwen te steken en te doen wat nodig is in het moment zelf.

Een taoïst praat liever niet over vorige en volgende levens, maar richt zich volledig op zijn leven nu, in dit mensenlichaam. Hij of zij streeft niet per se naar allerlei spirituele ervaringen (hoewel die zeker onderdeel van het proces zullen zijn!), maar wil vooral hier, op deze planeet, een constructieve impact hebben. Hij of zij wil niet ontsnappen naar een andere dimensie, maar wil er juist helemaal induiken en in déze wereld een verschil maken. Hiertoe onderwijzen we heel concrete, praktische en in het dagelijks leven toepasbare technieken.

#6. DE PRIORITEIT: VEILIGHEID

Heb je haast? Vertraag! Bij Taotraining hechten we veel waarde aan het bouwen aan een rotsvast fundament, van waaruit jij je veilig en verantwoord kunt ontwikkelen. Dit doe je aan de hand van een helder stappenplan.

In het proces van bewustzijnsontwikkeling kun je makkelijk te snel gaan of stappen overslaan. Dat is om allerlei redenen verleidelijk, niet in het minst omdat hoe dieper je in de training duikt, hoe spectaculairder het wordt.

Dit is ook meteen de reden waarom we dat afraden. Als je ervaringen en capaciteiten krijgt waarop je niet goed bent voorbereid, kan dat je ontwikkeling schaden.

Trainen bij Taotraining betekent daarom: bouwen aan een onwankelbaar fundament, echt weten wat je doet, hoe en waarom, zodat je daar duurzaam profijt van hebt, voor de rest van je leven.

#7. DE AUTORITEIT: JIJZELF

We doen bij Taotraining niet aan goeroes en dogma’s. Het is aan jou om je eigen pad te volgen en je eigen waarheid te vinden. Wij zijn daarbij graag een gids, een spiegel en een klankbord. Als er al een leermeester is, dan is dat de natuur.

Taotraining biedt een taoïstische interpretatie van de werkelijkheid, die voortdurend in ontwikkeling is. Zie het als een soort werkhypothese, die in de loop van vele eeuwen steeds meer is verfijnd. Als student test je hem uit en kun je vanuit deze ervaring je eigen duiding ontwikkelen.

Natuurlijk is er een leraar die kennis & tools in overdracht brengt: de sifu. Sifu is Chinees voor ‘leraar’. Een sifu is geen goeroe: hij staat niet ‘boven’ zijn leerlingen die naar hem op moeten kijken. Ja, in de les-situatie is de sifu de autoriteit, maar zodra de training is gedaan, stapt hij uit die rol en is hij, net als ieder ander, gewoon een mens die gaat lunchen.

De enige échte leermeester(es) die we bij Taotraining aanvaarden, is de natuur. Jij bént immers natuur! De sleutel tot alles wat je over jezelf wilt weten en alles wat je wilt kunnen, ligt daar. De taoïstische kennis en wijsheid is dan ook ontstaan uit de observatie van Moeder Natuur. Je eigen natuurlijkheid hervinden, dat is weer een manier om te duiden waar Taotraining over gaat.

100% natuurlijk zijn betekent dat je jezelf en de natuur geen strobreed meer in de weg legt. Alsof ‘jij’ er niet meer ‘bent’, alsof je bent opgegaan in de natuur en er één mee bent geworden. Vanuit deze natuurlijkheid kun je geruisloos meebewegen in de natuurlijke stroom van het leven. Dat is wat er bedoeld wordt met ‘een ware meester laat geen sporen na’.

#8. DE OVERDRACHT: HYBRIDE

We bieden zowel live als online trainingen aan. Met de mix van beide, die we hybride trainen noemen, combineren we the best of both worlds.

In de taoïstische traditie werden de kennis en technieken altijd analoog doorgegeven. Eén op één of in kleine groepjes, van sifu op leerling, zo ging dat eeuwenlang. Ook bij Taotraining bieden we deze mogelijkheid.

Tegenwoordig is het ook mogelijk om online te trainen. Dit heeft tal van voordelen:

 • Zelfstandig trainen op je eigen tempo, waar en wanneer je maar wilt
 • De stem en het beeld van de sifu altijd binnen handbereik om een meditatie te begeleiden of een oefenig voor te doen
 • De theorie altijd terug te lezen, als een digitaal naslagwerk
 • ‘Gevoelige’ instructies, bijvoorbeeld op het gebied van seksualiteit, hoeven niet live worden doorgegeven zodat het 100% zeker veilig en betamelijk blijft.

Waar we heilig in geloven: in de mix van live en online, die wij hybride noemen. Door in de aanloop naar een live trainingsmoment middels een online training al kennis tot je te nemen en oefeningen te doen, kun je op een trainingsdag veel meer de diepte in. Door naderhand, aan de hand van teksten, mp3’s en video’s, te blijven trainen, beklijft het geleerde beter.

#9. DE TOON: NO NONSENSE

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. We zeggen je daarom waar het op staat. Zonder oordeel en met een flinke scheut humor, maar zonder je te ontzien. Want bewustzijnsontwikkeling gaat niet alleen over liefde en licht, maar ook over schaduwwerk, detraumatiseren en het leren omgaan met schade en pijn.

Een vitaler, wijzer en wakkerder mens worden is een bitterzoet proces. Enerzijds is het schitterend om steeds gezonder, bewuster en helderder in het leven te staan, anderzijds ontkom je niet aan een groeiend inzicht in en contact met je ziekten, trauma’s, patronen, maskers, gaten en falen (en die van de mensen en de wereld om je heen).

Hoewel dit inzicht een onderdeel van de weg naar transformatie is, kan het ook best pijnlijk zijn. Met deze pijn leren omgaan is een belangrijk onderdeel van Taotraining. Inclusief de uitnodiging om aan al dat zelf-inzicht ook weer niet té zwaar te tillen: je bent namelijk waardevol, maar niet belangrijk.

#10. DE GRONDLEGGER: REINOUD ELEVELD

Reinoud Eleveld (1956) besloot op zijn vijftiende dat hij tovenaar wilde worden. In zijn zoektocht naar magie reisde hij over de hele planeet, van Siberische sjamanen naar de Tolteken in Mexico, totdat hij bij het taoïsme vond wat hij zocht.

Annette Derksen in Nederland en Mantak Chia in Thailand waren lang zijn voornaamste gidsen op het taoïstische pad. In 1998 richtte Reinoud Taotraining Nederland op. En in 2003 stond hij samen met een groepje collega’s aan de wieg van de Healing Tao Nederland. Vanuit het verlangen om met zijn boodschap veel meer mensen te bereiken dan de enkele honderden die tot dan toe bij hem hadden getraind, bundelde Reinoud in 2011 de krachten met een team van professionele webbouwers, marketeers, videomakers en schrijvers. Dit resulteerde onder meer in de lancering van Taotraining in 2014. Inmiddels is Reinoud een gerenommeerde taotrainer bij wie al duizenden mannen en vrouwen in Nederland en Vlaanderen trainden. 

Iedereen die Reinoud wel eens heeft meegemaakt, weet dat hij aan het omverschoppen van heilige huisjes een bijna on-taoïstisch genoegen beleeft. Tegelijkertijd maakt het ook onderdeel uit van zijn strategie. Het is nodig om mensen wakker te schudden, vindt hij. Met zijn no-nonsense benadering, klare taal, ontwapenende eerlijkheid, soms provocatieve uitspraken en een flinke scheut humor, raakt hij het hart van veel mensen. De kracht van zijn training zit hem in het vermogen om diep filosofische en spirituele vraagstukken midden in het dagelijks leven te plaatsen, zodat ze voor iedereen toegankelijk worden. Bij Reinoud is er geen verschil tussen mediteren en tandenpoetsen, tussen bidden en fatsoenlijk met je medemens omgaan.

Hier vind je meer informatie over Reinoud

Reinoud Eleveld

#11. DE BRON: INTERNE ALCHEMIE

Taotraining is gebaseerd op tot voor kort geheime formules uit de Nei Dan Kung, de interne alchemie van de taoïsten uit het antieke China.

Kun je lood in goud veranderen? De middeleeuwse alchemisten hebben het eindeloos geprobeerd. Een taoïst zou zeggen dat zij op een dwaalspoor zaten. De transformatie van lood naar goud is niet letterlijk te nemen. Ze is bedoeld als metafoor voor een innerlijk transformatieproces, gericht op de steeds verdere verfijning van je energie. Het is deze kennis, die van de interne alchemisten, die aan de basis ligt van Taotraining.

We eren hun werk in die zin, dat deze training zich kenmerkt door taoïstische termen, technieken en trilling. Tegelijkertijd hebben we dit gedachtegoed grondig vertaald en enorm verrijkt, niet alleen met cutting edge inzichten uit de moderne wetenschap, maar ook met wijsheid uit andere spirituele tradities.

Als de taoïstische meesters van toen nu Taotraining zouden volgen, zouden ze wellicht alleen nog de essentie van hun werk herkennen. Ze zouden hier en daar verbaasd de wenkbrauwen fronsen, maar over het algemeen zouden ze hopelijk aangenaam verrast zijn door hoe het gedachtegoed is aangescherpt en actueel gemaakt. Daarmee is de kennis van de interne alchemie meer dan ooit toegankelijk voor iederéén en sluit het ragfijn aan bij onze westerse cultuur en belevingswereld.

#12. HET STAPPENPLAN: OP WEG NAAR WIJSHEID

Het stappenplan van Taotraining bestaat uit een serie modules. Module 1 t/m 3 vormen samen de basistraining. Deze modules zijn elk op zichzelf al heel waardevol, maar vormen tevens de voorbereiding op de Eerste Inwijding. Deze Inwijding is het thema van Module 4 en verder.

Hieronder volgt een schets van de eerste vijf stappen van Taotraining:

 • Stap 1 – het Innerlijk Landschap. In Module 1 word je wegwijs in het Innerlijk Landschap, zowel op een conceptueel als op een praktisch niveau. Enerzijds krijg je inzicht in wat het Innerlijk Landschap is en hoe het werkt. Anderzijds ontwikkel je stap voor stap de vaardigheden om er binnen te gaan, ervaringen te krijgen, te reizen, energieën te sturen & symbolen te maken.
 • Stap 2 – gezondheid. Bovengenoemde kennis & skills richt je – ook in Module 1 – vooraleerst op je eigen gezondheid. In Tao-terminologie: je leert het Eerste Vuur, je eigen levenskracht, beheren.
 • Stap 3 – vitaliteit. In module 2 leer je hoe je in jezelf een bron van nieuwe energie kunt aanboren. Dit doe je middels de transformatie van seksuele energie. Het Tweede Vuur speelt hierbij een centrale rol.
 • Stap 4 – welbevinden. Module 3 is gericht op je emotionele en mentale welbevinden. Je start hier met de training van je bewustzijn, oftewel het Derde Vuur. Wat we graag willen is een robuuste emotionele balans, een kraakheldere weldenkendheid, harmonieuze relaties, meer vrijheid van keuze en handelen en daaruit voortvloeiend een groeiend vermogen om vanuit je hart te leven en te handelen.
 • Stap 5 – Wijsheid. Met de Drie Vuren actief en je gezondheid, vitaliteit en welbevinden on track, kun je in module 4 van start met de ontwikkeling van Parelbewustzijn: een permanent stukje non-polaire wijsheid in jezelf. Het is het begin van de Eerste Inwijding van de taoïsten, en een flinke sprong in je bewustzijnsontwikkeling.

Je hoeft een stap niet af te ronden voordat je door naar de volgende kunt. Feitelijk is elke ‘stap’ het begin van een heel proces, dat nog doorloopt terwijl je al start met het volgende. Zo beschouwd zijn de vijf ‘stappen’ eerder vijf verschillende sporen waar je één voor één aan begint, maar die je uiteindelijk allemaal tegelijkertijd, parallel aan elkaar bewandelt. Anders gezegd: zowel je skills in het Innerlijk Landschap, als je gezondheid, je vitaliteit, je welbevinden en je wijsheid zul je blijven ontwikkelen naarmate de training vordert.

Hier vind je het overzicht van de modules

vragen aan de sifu over Taotraining

c Alles uitvouwen C Alles invouwen

Wat is Taotraining

Het is voor een westers iemand moeilijk voor te stellen, maar we hebben te maken met belangrijke, levensveranderende kennis en wijsheid. Inzichten die domweg niet beschikbaar zijn in onze cultuur. En daarom denken we dat ze niet bestaan! Ik heb in de loop der jaren duizenden mannen en vrouwen getraind, en bij iedereen zag ik het op den duur gebeuren: blos op de wangen, verdwijnende wallen, een gezonde gloed die ontstaat. Mensen gaan als vanzelf beter functioneren en nemen wijzere beslissingen. Zo gaat het altijd. Hoewel het proces wat iedereen doormaakt natuurlijk uniek is.

Ja. Man, vrouw, hetero, homo, bi, jong en oud – zolang je maar een mens bent. Je hoeft geen bijzondere gaven te hebben of spirituele voorkennis. Het mooie aan de taoïstische training is dat hij zo praktisch is. Dat maakt hem bijzonder geschikt voor westerse mensen. Ook met fysieke beperkingen of schade kun je goed trainen. Je beoefent immers interne alchemie. De lichamelijke oefeningen zijn nooit moeilijk en je voert ze kalm uit. Altijd met zachte ogen.

In onze cultuur is inwijding in de verdrukking geraakt. In feite is het ‘gekaapt’ door het christendom dat eeuwenlang overheerste, inclusief kruistochten en heksenverbrandingen. Ingewijden – mannen en vrouwen met veel bewustzijn – gingen ondergronds. Zij vormen altijd een bedreiging voor de macht. Zo ging het ook in China, waar na honderden jaren van onderdrukking, meest recentelijk door het regime van Mao Tse-tung, de beoefenaren van de interne alchemie en de seksuele kungfu vrijwel onvindbaar zijn. Sinds de communisten langzaam maar zeker een andere gedaante aannemen, komen ook de grootmeesters van de interne alchemie in China weer wat tevoorschijn. Alleen om die reden kon ik twintig jaar geleden in China terecht voor mijn eigen training en inwijding.

Een typisch westerse vraag. Een Chinees gaat gewoon trainen. Eigenlijk speelt ‘geloof’ hier verder geen rol, wel ‘de ervaring’. Het gaat erom dat je de abstracties wil begrijpen die in de werkelijkheid een rol spelen. En dan kom je al snel bij de seksualiteit uit. Hoe kan het dat jij deze vraag überhaupt stelt? Dat je een lichaam hebt, met oneindig complex bewustzijn? Je bent een lopend wonder. De realiteit is een stuk mysterieuzer dan de huidige westerse maatschappij je doet geloven. Dat wij het mysterie negeren, betekent niet dat weldenkende vrouwen en mannen over de hele planeet dat de afgelopen tienduizend jaar ook hebben gedaan. Ze hebben het onderzocht, het innerlijke landschap in kaart gebracht. Daarmee kun je prima leren werken, daar is niets zweverig aan.

Maak je geen zorgen. De taoïsten zijn geen zweverige types. Je hoeft ook niet bang te zijn voor dogma’s, doctrines en andere ellende. Taoïsten zijn weldenkers. Ze staan midden in het leven, gaan ervan uit dat iedereen autonoom is en ze houden van een goeie grap. Hun hele leven zijn ze bezig om dualiteit te bestuderen. Ze willen zichzelf in staat stellen om vrij te manoeuvreren in de werelden: in het uiterlijke landschap en het innerlijke landschap. Het is wel handig als jij ook een dualist bent, dat je snapt of weet of zelfs maar een vermoeden hebt van dat er ‘iets’ achter de wereld van het hier en nu beweegt. Dan kun je er mee trainen. Die training is alleen onbekend.

Nee, wel een taoïstische ‘sifu’. Dat betekent simpelweg leraar of onderwijzer. Sifu’s weten veel van een bepaald vakgebied en bieden hun wijsheid en bijbehorende oefeningen aan in de vorm van ‘overdracht’. Maar er is, anders dan bij bijvoorbeeld Indiase goeroes, geen sprake van volgelingen. Dus als de les klaar is, zijn de sifu en de leerlingen gewoon weer gelijkwaardig. Dan gaan ze samen aan tafel om gezellig een hapje te eten of ze gaan samen de wc schoonmaken bij wijze van spreken. Niks volgelingen. Zodra er te veel volgelingenkracht ontstaat, stop je als sifu met de overdracht.

Nee, de taoïsten zijn geen fan van moeten. Waar het naar mijn idee om gaat, is het ontwikkelen van ‘Verlangen naar training’. Dat kan alleen ontstaan vanuit je eigen Waarachtige Hart. De vragen ‘Waarom ben je hier?’ ‘Wat ben ik?’ en ‘Waar ben ik?’ zelf gaan beantwoorden, dàt maakt dat je je eigen spoor in de werkelijkheid kunt gaan volgen. De training komt bij iedereen op een unieke manier tot leven. Je voelt vanzelf welke oefeningen en inzichten bij jou passen en resoneren. Wees niet bang om iets mis te lopen, je leert precies datgene wat je moet leren.

Ja. Voor een deel kan dat zelfs beter dan analoog taotrainen. Dit is de eerste keer in de taoïstische geschiedenis dat je een meditatie kunt opnemen en keer op keer kunt afspelen op je eigen mp3-speler. De oude meesters zouden jaloers zijn, echt waar. Zij moesten alles mondeling overdragen en dat was best een klus. De online training is zo opgezet dat je er zelfstandig mee uit de voeten kunt: je kijkt instructiefilmpjes, luistert naar audio-fragmenten en leest theorie. Vragen kun je altijd stellen en worden aan mij voorgelegd indien ze inhoudelijk zijn. Je komt een heel eind. Voor sommige mensen is analoog contact op den duur onontbeerlijk. Voor hen is er de optie om een aantal keer per jaar deel te nemen aan een trainingsdag in Landgoed ISVW in Leusden. Dan komt het materiaal natuurlijk helemaal tot leven.

Taotraining is geen quick fix. Je moet er serieus voor trainen. Ik ben 27 jaar geleden gestart. Sindsdien ben ik er dagelijks mee bezig, full time. Vanaf dag één heb ik de voordelen ervaren. Van de oefeningen, formules en inzichten knapt een mens enorm op. Je wordt fitter, vrolijker, wijzer. Die voordelen liggen eigenlijk binnen handbereik voor iedereen.

Blijf op de hoogte
Aanmelden nieuwsbrief
TAOTRAINING
Kaap Hoorndreef 66 
(ruimte 3.12)
3563 AW Utrecht
KvK: 68860218
BTWno: NL857621476B01
CONTACT