Taotraining banner

Transformatieseksualiteit is een belangrijk onderdeel van Taotraining, een complete en moderne interpretatie van eeuwenoude kennis en wijsheid uit het taoïsme in China. Het transformeren van seksuele energie vormt de basis van Taotraining.

Seksualiteit heeft veel verschillende lagen. In het taoïsme wordt seksuele energie gezien als de voornaamste bron van vitaliteit die wij als mens tot onze beschikking hebben. Met die vitaliteit, die levenskracht, kun je van alles doen. Het voedt je gezondheid, maar ook je creativiteit, levenslust en bewustzijn. Je kunt er de liefde mee bedrijven, je kunt er kinderen mee maken en je kunt er plezier en intimiteit aan beleven. Dit zijn de meest voor de hand liggende functies van seksuele energie, maar dat is zeker niet alles. In wezen is seksuele energie de bron is van iedere handeling, iedere manifestatie en zelfs van elk gevoel en elke gedachte die je hebt. Alles wat je met je lichaam, je ziel en je geest tot stand brengt gebruikt seksuele energie als brandstof.

Seksuele energie geeft vorm aan onze diepste verlangens en dromen

Vanuit dit perspectief zou je kunnen zeggen dat seksualiteit een veel breder spectrum heeft dan je in eerste instantie zou denken. De mogelijkheden zijn oneindig. Onze creatieve vermogens als mens zijn ongelooflijk diep en breed. De beperkingen van wat we tot stand kunnen brengen worden vooral bepaald door de overtuigingen die we hebben ten aanzien van wat mogelijk is, waar wij als mens toe in staat zijn. Als wetenschappers, kunstenaars, ontwerpers, filosofen en levensgenieters hebben we toegang tot een onbeperkt aantal mogelijkheden om onszelf te ontplooien, uitvindingen te doen, de werkelijkheid te onderzoeken, antwoorden te vinden op levensvragen en vorm te geven aan onze diepste verlangens, behoeftes en dromen.

Het oneindige potentieel van seksuele kracht

De opvatting: ‘Seks heeft als doel je voort te planten’ of zelfs het idee: ‘Seks is voor de lol’ wordt binnen het taoïsme als vrij beperkt gezien. Transformatieseksualiteit is een benadering van seksualiteit waarbij we het potentieel van seksuele kracht onderzoeken, vrijmaken en bewust leren gebruiken, waarbij het uiteindelijke doel bewustwording is. Bij mannen wordt dit proces ‘Het temmen van het Wilde Paard’ genoemd, bij vrouwen ‘Het temmen van de Rode Draak’. Het gaat hier niet om het onderdrukken, lauw of mak maken van seksuele energie, maar om het vinden van manieren om deze pure levenskracht zo goed te leren kennen en op zo’n manier te gebruiken dat we meesters en meesteressen worden over onze seksualiteit en over ons leven. We willen het beste uit onszelf halen en een zo groot mogelijke levenskwaliteit bereiken. We willen een leven leiden die niet alleen onszelf ten goede komt, maar ook de mensen van wie we houden, iedereen met wie we in aanraking komen en de mensheid als geheel. We zijn via onze seksuele energie nauw verbonden met Moeder Aarde, bij wie alles tot stand komt via seksuele energie, en voelen ons om die reden verantwoordelijk om goed voor Haar te zorgen. In de natuur is alles een dans van het mannelijke en vrouwelijke, een ontmoeting, versmelting en voortzetting van tegenstellingen. De liefde voor Moeder Aarde en het diepe respect voor de elementen: water, hout, vuur, aarde en metaal, verwijst naar de sjamanistische bedding waarin het taoïsme geworteld is.

Transformatieseksualiteit is verantwoord spelen met vuur

Wanneer de transformatieve krachten van seksuele energie tot je beschikking komen is het een uitdaging te ontdekken wat je er precies mee wilt doen en vervolgens te leren hoe je dat bereikt. Dit is transformatieseksualiteit in een notedop.

  • Hoe maak je de transformatieve krachten van seksualiteit in jezelf vrij?
  • Wat ga je ermee doen?
  • Hoe ga je dat aanpakken?

Reinoud Eleveld, de oprichter van Taotraining, noemt het experimenteren met seksuele energie vaak ‘spelen met vuur’. Reinoud is een voorzichtig man en om die reden terughoudend in het te snel of te impulsief aan de slag gaan met seksuele energie. Seksuele energie laat zich niet onderdrukken. Wanneer je meer seksuele energie krijgt, wat onherroepelijk gaat gebeuren als je de oefeningen uit de Taotraining gaat doen, wordt ook je verantwoordelijkheid groter, omdat je impact op de buitenwereld groter wordt. Het is het verschil tussen een driewieler en een sportwagen. Hoe sneller je kunt rijden, des te voorzichtiger je moet zijn. Kracht en macht zijn prachtig, maar vergen een heel duidelijke structuur en een onwankelbare integriteit, opdat je geen brokken maakt.

Het uiteindelijke doel van transformatieseksualiteit

Binnen het klassieke taoïsme en eigenlijk ook in de Taotraining is er maar één uiteindelijk doel en dat is bewustzijnsontwikkeling. Lao Tzu noemde het onsterfelijkheid, een term die tot de verbeelding spreekt, maar tegelijkertijd niet erg duidelijk is. Reinoud heeft hierover een boekje geschreven, ‘De Hemel op Aarde’, die binnenkort in een geheel nieuwe editie verschijnt. Het gaat over de vijf verschillende vormen van onsterfelijkheid, die elk op zich weer licht bieden op wat een taoïst waardevol genoeg acht om zijn seksuele energie aan te besteden, behalve bewustzijnsontwikkeling.

Een voortreffelijke man of vrouw worden

Gezondheid is in deze een belangrijk doel, omdat we dankzij onze gezondheid in staat zijn om meer vitaliteit te ontwikkelen, meer brandstof voor het lopen van het pad van bewustwording. Voortreffelijkheid is een ander streven: het worden van een onberispelijke, betrouwbare, vriendelijke man of vrouw die verantwoordelijkheid neemt voor de tribe waarin hij of zij woont en gecommitteerd is aan het leveren van een waardevolle bijdrage aan het welzijn van anderen en de wereld.

Dit zijn wellicht termen die wat zwaar aanvoelen, maar een taoïstische meester of meesteres beoordeelt het niveau van bewustzijn en spiritualiteit op grond van hoe iemand zich gedraagt ten opzichte van anderen, ten opzichte van zijn gemeenschap en ten opzichte van de aarde. De paradox van het taoïsme is dat het in principe een individueel pad is, maar dat je tegelijkertijd nooit het welzijn van anderen vergeet. Reinoud Eleveld, de sifu die Taotraining heeft opgericht, zegt vaak dat een echte taoïst altijd sporen en aanwijzingen achterlaat op het pad dat hij loopt, opdat de mensen die na hem komen er ook iets aan hebben. Taotraining is zo’n pad. Het is Reinoud op zijn meest voortreffelijk.

Wat gebeurt er als je seksuele energie toeneemt?

Terug naar transformatieseksualiteit. In antwoord op de vraag: ‘Wat kun je met getransformeerde seksuele energie doen?’ onderscheiden we bij Taotraining op dit moment twee belangrijke componenten. Er zijn als het ware twee ingangen tot transformatieseksualiteit.

De eerste ingang is vrij simpel en direct: wanneer je transformatieseksualiteit beoefent neemt je seksuele energie exponentieel toe en daarmee ook je vermogen om te genieten van seks. Je orgastische vermogens nemen toe, maar ook je lichaamsbewustzijn, je gevoelsbewustzijn, je zelfvertrouwen en je vermogen om je werkelijk vanuit je hart te verbinden met een ander. Je intuitie ontwikkelt zich en je wordt steeds gevoeliger ten aanzien van je eigen grenzen en die van de ander, waardoor je respectvoller met jezelf en met anderen omgaat. Energetische hygiëne is een belangrijk onderwerp wanneer het over transformatieseksualiteit gaat: seks hebben zonder over je eigen of andermans grenzen te gaan, zonder bepaalde gevoelens te negeren of te onderdrukken, intimiteit te beleven met diep respect voor jezelf, je eigen kwetsbaarheid en die van de ander.

De Vallei-orgasme en Meervoudige-man cursussen – seksuele kungfu

In alle eenvoud hebben we voor die eerste ingang het platform meervoudig-orgasme.nl voor mannen en vallei-orgasme.nl voor vrouwen in het leven geroepen. Dit platform biedt een toegankelijke, bondige cursus waarin je met de basis van transformatieseksualiteit in aanraking komt en gaat ervaren wat het betekent om meer contact te maken met je seksualiteit. Dit onderdeel van de training wordt ook wel seksuele kungfu genoemd.

Mono-cultivatie

Het is belangrijk om te noemen dat deze trainingen over mono-cultivatie gaan. Mono-cultivatie wil zeggen dat je als individu, dus zonder een partner, je seksuele energie leert vrijmaken en trainen. Mono-cultivatie is een min of meer vergeten dimensie van seksualiteit in onze cultuur, maar wordt binnen het taoïsme en ook binnen de traditionele tantra-scholen als onmisbaar gezien. Bewustzijn ten aanzien van je eigen seksualiteit is iets wat je zelf kunt ontwikkelen. Het is een practice die je alleen doet, maar die ook je relatie enorm ten goede komt. Je leert je lichaam beter kennen, je wordt bewuster van je behoeftes, je verlangens en je grenzen. De verbinding tussen je hart en je hoofd, je liefde en je seksualiteit, wordt sterker en duidelijker. Je gevoelsbewustzijn en je vermogen om verbinding te maken op een respectvolle manier neemt enorm toe. Dit komt niet alleen jezelf ten goede, maar iedereen met wie je contact maakt.

Zonder het trainen van seksuele energie is spirituele ontwikkeling onmogelijk

De tweede ingang tot transformatieseksualiteit is Taotraining. De Meervoudige-man en Vallei-orgasme trainingen zijn eigenlijk maar een heel klein onderdeel van Taotraining. Het feit dat je van het trainen van transformatieseksualiteit orgastischer wordt is bij de Taotraining een prettige bijkomstigheid, maar zeker niet het doel. Het doel is bewustzijnsontwikkeling, onsterfelijkheid en voortreffelijkheid. De schoonheid van het taoïsme, in tegenstelling tot veel andere spirituele en religieuze stromingen, is dat seksuele energie als sacred wordt gezien. Het is de bron van leven, de Heilige Graal, de essentie van het leven. Seksuele energie, hartstocht, passie en verlangen wordt niet als iets minderwaardigs of ongoddelijks gezien, maar als iets zonder welke spirituele ontwikkeling of bewustzijnsgroei per definitie onmogelijk is. Kortom: seksuele energie heeft een ereplaats binnen de Taotraining. Er wordt zonder schaamte, oordeel of dogma naar gekeken, over gepraat en mee gewerkt.

Vrij worden van destructieve seksualiteit

Tegelijkertijd leer je via Taotraining ook vrij worden van obsessieve, beschadigende en verslavende vormen van seksualiteit, die in onze cultuur zoveel voorkomen dat ze bijna als normaal gezien worden. Pornografie, prostitutie, seksueel geweld en misbruik, de objectivisering van vrouwen en ook mannen zijn allemaal uitingen van een verkeerde manier van met seksualiteit omgaan. Opvoeding, media, cultuur en religie spelen hierin een belangrijke rol, maar hoe is het zo ver gekomen?

Binnen de Taotraining onderzoeken we op diepgaand niveau hoe er zoveel verwarring en pijn heeft kunnen ontstaan rondom seksualiteit, zowel op globaal niveau als voor ieder individueel. Het genezen van seksueel trauma, het vrij worden van pornografische verslaving en ander beschadigend seksueel gedrag, het leren grenzen stellen, het ontwikkelen van veiligheid en eerlijkheid binnen seksualiteit wordt als een onmisbaar onderdeel van onze spirituele ontwikkeling gezien.

Een duik in de rijkdom van Taotraining

Met dit proces kun je een goede start maken via de VO en MO cursussen, maar we hopen vooral dat dit je inspireert om de Taotraining in te duiken en te ontdekken welke schatten daar nog meer op je wachten. Behalve modules over de transformatieseksualiteit zijn er nog 23 andere modules in de Taotraining die de vele andere aspecten van het taoïsme belichten, waaronder de Droomtraining, Parelbewustzijn, Wisdom Chi Kung en nog veel meer.

Gerelateerde websites:

Blijf op de hoogte
Aanmelden nieuwsbrief
TAOTRAINING
Da Costastraat 27HS
1053 ZA   Amsterdam
KvK: 68860218
BTWno: NL857621476B01
CONTACT