Module 4: True Heart

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)

In Module 4 ga je aan de slag met de inzichten en technieken die horen bij True Heart.

Het lopen van een 'Weg met Hart' zal bij iedereen andere resultaten opleveren, maar over het algemeen maakt het je leven kleurrijker en levendiger. Door True Heart te trainen maak je het menselijke kompas wakker, iets dat je had als kind en wat toen vanzelfsprekend was. Dit menselijke kompas is een belangrijk tool in je leven en in de rest van de training.

In deze module leer je werken met fijnzinnige technieken zoals de Witte Nevel-meditatie en de Lotusbloem, als ook met één van de hoekstenen van de taoïstische training, de Helende Klanken. Deze sjamanistische technieken blijven de rest van de modules terugkomen. Naast dit alles leer je ook technieken om Helende Handen te ontwikkelen.

Al met al vormt True Heart een wonderlijk pakket aan technieken en tools die zorgvuldig zijn uitgezocht en samengevoegd. Hoe ze samenhangen zal in de loop van deze module vanzelf duidelijk worden.

Overzicht

Training Home Uitklappen